expostbus51


MINISTERIE JUS

https://www.justitie.nl

Weekoverzicht publieke optredens minister/staatssecr.

WEEKOVERZICHT

VAN HET PUBLIEKE OPTREDEN VAN DE MINISTER EN STAATSSECRETARIS

maandag 25 oktober tot en met vrijdag 29 oktober 1999

Minister

maandag 25 oktober 15.45 uur Opening nieuwe huisvesting Jeugd- en
Zedenpolitie, Amsterdam/hoofdbureau Politie

dinsdag 26 oktober 14.00 uur Eerste Kamer: wetsbehandeling Mulderzaken

18.30 uur Tweede Kamer: Algemeen Overleg Integraal Veiligheids Plan

woensdag 27 oktober 10.30 uur Tweede Kamer: Algemeen Overleg
Begrotingsonderzoek

12.30 uur Tweede Kamer: Algemeen Overleg JBZ-Raad

donderdag 28 oktober Rouen/Frankrijk: Conferentie Euro Justice

vrijdag 29 oktober Luxemburg: JBZ-raad

Staatssecretaris

maandag 25 oktober 20.00 uur Krachttour Evert Vermeer stichting,
Groningen

woensdag 27 oktober 10.30 uur Tweede Kamer: wetgevingsoverleg
begrotingsonderzoek

12.30 uur Tweede Kamer: Algemeen Overleg JBZ-raad

donderdag 28 oktober 16.30 uur Forumdebat Raad van Kerken, Amsterdam

vrijdag 29 oktober 10.00 uur Luxemburg, JBZ-raad

Voor nadere inlichtingen kunt u bellen met het secretariaat van de Directie Voorlichting
van het ministerie van Justitie, telefoon: 070 370 7345.

25 okt 99 09:57

Deel: ' Weekoverzicht publieke optredens bewindslieden Justitie '
Lees ook