expostbus51


MINISTERIE JUS

https://www.justitie.nl

MIN.JUST: herziene versie weekoverzicht publieke optredens

WEEKOVERZICHT

VAN HET PUBLIEKE OPTREDEN VAN DE MINISTER EN STAATSSECRETARIS

maandag 20 september tot en met vrijdag 24 september 1999

Minister

dinsdag 21 september 13.00 uur Troonrede - Ridderzaal

woensdag 22 september 11.00 uur Algemene Politieke Beschouwingen

donderdag 23 september 10.15 uur Algemene Politieke Beschouwingen

Staatssecretaris

maandag 20 september 10.15 uur Tweede Kamer: algemeen overleg,
overleg terugkeerbeleid

dinsdag 21 september 13.00 uur Troonrede - Ridderzaal

woensdag 22 september 11.00 uur Algemene Politieke Beschouwingen

donderdag 23 september 10.15 uur Algemene Politieke Beschouwingen

Voor nadere inlichtingen kunt u bellen met het secretariaat van de Directie Voorlichting
van het ministerie van Justitie, telefoon: 070 370 7345.

20 sep 99 12:33

Zoekwoorden:

Deel: ' Weekoverzicht publieke optredens bewindslieden Justitie '
Lees ook