MINISTERIE JUS

https://www.justitie.nl

MIN JUST: agenda publieke optredens min/sts

WEEKOVERZICHT VAN HET PUBLIEKE OPTREDEN VAN DE MINISTER EN

STAATSSECRETARIS

maandag 3 april tot en met zondag 9 april 2000

Minister

dinsdag 4 april 16.00 uur Tweede Kamer, algemeen overleg over Jeugdzorg
(vervolg van 15 maart jl.)

woensdag 5 april 13.00 uur Tweede Kamer, plenair, Strafrechtelijke Opvang
Drugsverslaafden (SOV)
antwoord minister + 2e termijn

donderdag 6 april 10.15 uur Tweede Kamer, plenair, wijziging van enige
bepalingen in het wetboek van Strafvordering (systematische aanpassingen) - 26706
Staatssecretaris

donderdag 6 april 09.30 uur Inleiding congres .De nieuwe Vreemdelingenwet
Maatschappelijke en Organisatorische Aspecten. Circustheater - Scheveningen
(zie aparte uitnodiging)

Voor nadere inlichtingen kunt u bellen met het secretariaat van de Directie Voorlichting van het ministerie van Justitie, telefoon: 070 370 7345.


03 apr 00 11:57

Zoekwoorden:

Deel: ' Weekoverzicht publieke optredens bewindslieden Justitie '
Lees ook