Ministerie van Justitie


https://www.justitie.nl

MIN JUST: weekoverzicht publieke optredens min/sts

WEEKOVERZICHT VAN HET PUBLIEKE OPTREDEN VAN DE MINISTER EN

STAATSSECRETARIS

maandag 08 oktober tot en met zondag 14 oktober 2001

Minister

Dinsdag 09 oktober 16.30 uur Tweede Kamer, algemeen overleg inzake
Motie raamwet registratie discriminatiezaken (27400 VI, nr. 92)

19.00 uur Tweede Kamer, algemeen overleg over het Gevangeniswezen

Woensdag 10 oktober 12.30 uur Tweede Kamer, algemeen overleg over
Slachtofferzorg (27400 VI, nrs. 70, 84 en 85 + 27213, nr. 7)

16.00 uur Tweede Kamer, plenair,

- EG-betekenisverordening (27748)

- Vermissing personen (27117)

Donderdag 11 oktober 10.00 uur Opening internationaal congres effectiviteit
strafrechtelijke sancties
Renaissance Hotel, Amsterdam

13.00 uur Tweede Kamer, algemeen overleg over Ecofin/ JBZ-Raad

16.00 uur Sluiting MDW-conferentie, Binnenhof 1a, Den Haag

17.00 uur Tweede Kamer, plenair, afronding wetsvoorstel
BIBOB (26883)

Staatssecretaris

Woensdag 10 oktober 10.15 uur Inleiding conferentie .Tussen denken en doen..
Marokkaanse Nederlanders en de overheid aan de slag. Den Haag . Theater Concordia, Hoge Zand 42

14.00 uur Tweede Kamer, algemeen overleg over pleegzorg
(+sts. VWS)

Donderdag 11 oktober 15.00 uur Tweede Kamer, algemeen overleg over diverse
onderwerpen vreemdelingenbeleid: o.a. Rechts- bijstand en Vreemdelingenbewaring

Voor nadere inlichtingen kunt u bellen met het secretariaat van de Directie Voorlichting van het Ministerie van Justitie, telefoon: 070 370 7345

08 okt 01 11:52

Deel: ' Weekoverzicht publieke optredens bewindspersonen Justitie '
Lees ook