MINISTERIE JUS

https://www.justitie.nl

Min. van Just..: Publieke optredens

WEEKOVERZICHT

VAN HET PUBLIEKE OPTREDEN VAN DE MINISTER EN STAATSSECRETARIS

maandag 15 november tot en met vrijdag 19 november 1999

Minister

dinsdag 16 november 13.30 uur Eerste Kamer: Algemene Politieke Beschouwingen

woensdag 17 november 10.15 uur Tweede Kamer: plenair - Wet Bescherming
Persoonsgegevens
(aansluitend Eerste Kamer: Algemene Politieke Beschouwingen)

donderdag 18 november 10.00 uur Tweede Kamer: plenair - Wet Bescherming
Persoonsgegevens (2e termijn)

15.00 uur Tweede Kamer: algemeen overleg over camera.s
in de rechtszaal

Staatssecretaris

dinsdag 16 november 13.30 uur Eerste Kamer: Algemene Politieke Beschouwingen

woensdag 17 november 10.00 uur Eerste Kamer: Algemene Politieke Beschouwingen

Voor nadere inlichtingen kunt u bellen met het secretariaat van de Directie Voorlichting
van het ministerie van Justitie, telefoon: 070 370 7345.

15 nov 99 16:07

Zoekwoorden:

Deel: ' Weekoverzicht Publieke optredens Justitie '
Lees ook