expostbus51


Ministerie VROM
https://www.minvrom.nl

VROM: WEEKPROGRAMMA BEWINDSLIEDEN

AGENDA BEWINDSLIEDEN MINISTERIE VAN VOLKSHUISVESTING, RUIMTELIJKE

ORDENING EN MILIEUBEHEER van 8 - 12 februari 1999

Minister Pronk

maandag 8 februari

10.00 uur - 17.00 uur Conferentie startnota Ruimtelijke Ordening De Nieuwe Buitensociëteit, Stationsplein 1, Zwolle

dinsdag 9 februari Begroting Eerste Kamer

woensdag 10 februari

10.00 uur - 17.00 uur Werkbezoek Overschie/Hoeksche Waard

donderdag 11 februari

13.00 uur - 15.30 uur Algemeen Overleg RIVM

Staatsscretaris Remkes

maandag 8 februari Werkbezoek Flevoland
16.00 uur Openen Bouwbeurs Utrecht

dinsdag 9 februari Begroting Eerste Kamer

Voor informatie kunt u bellen met persvoorlichting VROM, tel. 070 - 339 26 16.


05 feb 99 17:19

Deel: ' Weekprogramma bewindslieden VROM '
Lees ook