Weer meer belangstelling voor de Europese Dag van de beroerte


Aandacht voor CVA preventie op dinsdag 12 mei 2009 in 19 landen

ARNHEM, 20090411 -- In Nederland krijgen per jaar 41.000 (mr dan 100 per dag) mensen een CVA. Een CVA, ook wel beroerte genoemd, is een herseninfarct of hersenbloeding. Een CVA is een van de belangrijkste oorzaak van invaliditeit n is doodsoorzaak nummer n onder vrouwen. Per jaar overlijden circa 10.000 mensen als gevolg van een CVA. Naar schatting moeten in Nederland 500.000 getroffenen leven met de gevolgen van een CVA. Ook voor de omgeving, zoals partner en kinderen, kan een CVA een enorme invloed op het leven hebben.

De Europese Dag van de Beroerte wordt in Nederland dit jaar voor de vijfde keer georganiseerd en gecordineerd door de Nederlandse CVA-vereniging. Op 12 mei 2009 zullen in 19 Europese landen activiteiten plaatsvinden. Doelstelling van deze CVA preventiedag is het "Voorkomen en herkennen een CVA" waarmee levens worden gered.

Speciaal voor de Europese Dag van de Beroerte verschijnt er een nieuw CVA-magazine dat gratis wordt verspreid via de deelnemende organisaties.

Voorkom een CVA
Gezien het grote aantal beroertes per jaar is het van groot belang om meer aandacht te vestigen op preventie. Uit onderzoek blijkt dat 60% van de mensen die na een beroerte in het ziekenhuis is opgenomen, een hoge bloeddruk heeft. Naast hoge bloeddruk spelen ook andere risicofactoren als verhoogd cholesterol, roken, overgewicht en diabetes een belangrijke rol. 80% van de mensen die na een CVA worden opgenomen, heeft een of meer van deze risicofactoren. Daarnaast zal ook goede voeding en voldoende beweging de kans op een CVA verkleinen.

Herken een CVA.
De kans voor ernstige lichamelijke en geestelijke gevolgen na een CVA kan sterk verminderen indien een CVA binnen 4 tot 4 uur behandeld wordt. In vele Nederlandse ziekenhuizen zijn Stroke Units, gespecialiseerde afdelingen waar de CVA in de acute fase behandeld wordt. Een CVA herkent men o.a. aan verlammingsverschijnselen, scheve mond en verwarde spraak. Vermoedt of constateert men een CVA dan dient men onmiddellijk 112 te bellen.

Risicofactoren, gratis meting op de CVA Preventiedag
Dit jaar hebben ruim 250 ziekenhuizen, zorgcentra, huisartsen en apothekers zich aangemeld voor activiteiten op de 12e mei, wederom een stijging ten opzichte van 2008. Op veel van de locaties worden informatiemarkten gehouden waar het publiek wordt voorgelicht over het herkennen en voorkomen van een CVA. Daarnaast wordt men bewust gemaakt van de risicofactoren en worden metingen gedaan van bloeddruk, cholesterol, bloedsuiker en gewicht. Verschillende instellingen organiseren (mini)symposia.

De deelnemende ziekenhuizen en zorgcentra vindt u op www.cva-vereniging.nl.

Steeds meer huisartsen en apothekers nemen deel aan de CVA preventiedag. Zo wordt er in Den Haag en omgeving en in Midden Brabant op meer dan 150 locaties extra voorlichting gegeven.

De Nederlandse CVA-vereniging komt op voor de belangen van CVA getroffenen en hun partners om met de gevolgen van een CVA zo goed mogelijk verder te kunnen leven. De organisatie bestaat uit 11 regio's van waaruit vele activiteiten worden georganiseerd. Deze activiteiten bestaan onder meer uit ontmoetingsdagen, lotgenotencontact, spraakcursussen, trainingen, bewegingsactiviteiten, etc. De CVA-vereniging is lid van de Europese patintenorganisatie Safe en bestaat uitsluitend uit vrijwilligers.
www.cva-vereniging.nl
www.cvaforum.nl
CVA infolijn op werkdagen van 10.00 tot 14.00 uur
088 3838300 (lokaal tarief)


Deel: ' Weer meer belangstelling voor de Europese Dag van de beroerte '
Lees ook