Provincie Limburg

Weer nieuw papierzamelrecord in Limburg over 1998


184/99

Maastricht, 10 november 1999

[4mWEER NIEUW PAPIERINZAMELRECORD IN LIMBURG OVER 1998

De burgers in Limburg hebben in 1998 weer een nieuw papierinzamel- record gevestigd. Vanuit de huishoudens werd maar liefst 78 miljoen kilogram (kg) papier ingezameld. Dat is weer 9% meer dan in 1997 en dat jaar was al 8% beter dan 1996. Uitgedrukt per inwoner is dat 70 kg, in 1997 was dat 65 kg per inwoner. Door de inzameling van het oud papier is minder energie nodig en worden er minder bomen gekapt om nieuw papier voor de samenleving te maken. Toch zijn er per gewest en per gemeente nog zeer grote papierinzamelverschillen in Limburg per inwoner (kg).

[4mGewest [4mmaximaal M-Limburg 83 97 Haelen N-Limburg 82 102 Gennep (1) West. Mijnstreek 70 86 Susteren M'tricht en Mergelland 68 96 Margraten Parkstad OZL 54 81 Voerendaal [4m Limburg 70 (gemiddeld)

De regio Midden- en Noord-Limburg zijn toonaangevend met als toppers de gemeenten Gennep, Haelen en Roerdalen. Het laagst scoren de steden in Oostelijk Zuid-Limburg. Nogal laag scoren bijvoorbeeld Maastricht (58 kg), Kerkrade (56 kg), Landgraaf (53 kg), Vaals (50 kg), Brunssum (48 kg) en Heerlen (44 kg).

Het inzamelen van oud papier is niet alleen goed voor ons milieu, maar ook voor de portemonnee van de burger. Ter illustratie: als de burgers in de Oostelijke Mijnstreek ook het Limburgs gemiddelde van
70 kg per inwoner aan de straat zetten dan is dat netto 1,2 miljoen gulden goedkoper werken dan nu het geval is. Afvalscheiding aan de bron is dus niet alleen goed voor het milieu, maar ook de afval heffing voor de burger vaart er wel bij.

[4mLimburg goed voor 4 miljoen kg textiel De burgers in Limburg hebben over 1998 afgerond 4 miljoen kg textiel ingezameld. Dat is een groei van 3,1 kg per inwoner in 1997 naar 3,4 kg in 1998. Daarmee zijn we nog 1,6 kg verwijderd van de nationale doelstelling die op 5 kg per inwoner ligt. De inzamel

verschillen per gewest en de hoogste resultaten per gemeente zijn als volgt:

[4mGewest Maximaal Midden-Limburg 4,6 10,6 Haelen (1) Parkstad OZL 3,5 6,8 Wittem Noord-Limburg 3,2 5,3 Helden Westelijke Mijnstreek 3,2 5,6 Born Maastricht Mergelland 2,6 4,7 Margraten [4m Limburg 3,4 (gemiddeld)

De groei van de textielinzameling is te danken aan de toename van het aantal geplaatste containers (brengsysteem). Overigens weten de meeste gemeenten vaak niet hoeveel textiel binnen hun gemeente wordt opgehaald. De inzamelaar, meestal voor charitatieve instellingen, wordt niet geconfronteerd met een rapportage- verplichting. Overigens is textiel is een winstgevende afvalstroom. Dit is volgens milieugedeputeerde De Waal reden waarom er steeds meer belangstelling voor is. Volgens hem zie je hier en daar al wat wildgroei ontstaat binnen gemeenten.

[4mGlasinzameling stabiel over 1998 in Limburg De burgers in Limburg hebben in 1998 24 miljoen kg glas ingezameld. Dat is voor 1998 evenveel als het jaar daarvoor oftewel 21 kg per inwoner. Limburg is daardoor gemiddeld nog 4 kg verwijderd van de nationale doelstelling die op 25 kg per inwoner ligt. Dankzij deze constante 'glasprestatie' wordt er minder energie en grondstoffen verbruikt om nieuw glas te maken. De inzamelverschillen per gewest en per gemeente zijn kleiner dan bij papier.

Gewest [4mMaximaal Maastricht en Mergelland 24 28 Eijsden (1) Midden-Limburg 22 26 Swalmen Westelijke Mijnstreek 22 27 Born Noord-Limburg 21 27 Gennep-Beesel Parkstad OZL 18 24 Voerendaal [4m Limburg 21 (gemiddeld)

Tenslotte kan volgens milieugedeputeerde De Waal het toepassen van tariefdifferentiatie financieel stimulerend werken naar burgers. Immers het scheiden van afval aan de bron levert de Limburger geld op. Tariefdifferentatie kan door gemeenten worden toegepast door het aangeboden afval te wegen, het tarief te baseren op het aantal malen dat de bak geleegd wordt of door de 'dure' vuilniszak te gebruiken.

Deel: ' Weer nieuw papierzamelrecord in Limburg over 1998 '
Lees ook