Provincie Drenthe


Weer perspectieven voor Drentse landinrichting

Assen, 5 februari 1999
Persberichtnummer 99-020Gedeputeerde Ali Edelenbosch heeft vandaag de voorzitters van de landinrichtingscommissies verteld welke gevolgen de landelijke afspraken over de landinrichting hebben voor de situatie in Drenthe. Volgens de gedeputeerde is voorkomen dat de uitvoering van plannen door stuwmeervorming volkomen vast gaat lopen. Zonder maatregelen zou er de komende jaren voor Drenthe niet of nauwelijks nog ruimte zijn om projecten in uitvoering te nemen, terwijl er nu nog wel mondjesmaat onderdelen kunnen worden gerealiseerd. "De landinrichting in Drenthe kan gelukkig verdergaan, al is het dan op een eenvoudiger manier, er zijn wel degelijk weer perspectieven," aldus Edelenbosch.

Minister Apotheker van LNV (Landbouw, Natuurbeheer en Visserij) en de provincies hebben afspraken gemaakt om de landinrichting flexibeler en sneller te maken. Dat was nodig omdat door de vele langlopende verplichtingen de projectduur van de landinrichting dreigde op te lopen tot boven de 25 jaar en er daardoor totaal geen ruimte meer zou zijn voor nieuw beleid. Afgesproken is dat er maatregelen komen om de landinrichting financieel weer gezond te maken. Op basis hiervan zullen alleen nog kortlopende verplichtingen worden aangegaan, komt er een versnelling van de lopende verplichtingen door de inzet van 400 miljoen gulden voor nieuw beleid door LNV en komt er een sanering van bestaande verplichtingen voor in totaal 300 miljoen gulden. Daarnaast zal ook de Landinrichtingswet worden gewijzigd, zodat de landinrichting ook in de toekomst een belangrijk instrument kan blijven voor de vernieuwing van het platteland.

Voor Drenthe betekenen de nieuwe ontwikkelingen concreet dat er per project afspraken moeten komen over de door te voeren sanering, dat er afspraken moeten worden gemaakt over welke onderdelen versneld kunnen worden en dat er alleen nog kortlopende verplichtingen kunnen worden aangegaan.Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Annet Terpstra, Stafgroep Communicatie, telefoonnummer (0592) 365263, fax (0592) 357188, e-mail a.terpstra@drenthe.nl E-mail: communicatie@drenthe.nl

Deel: ' Weer perspectieven voor Drentse landinrichting '
Lees ook