KNMI

Persbericht

22 april 1999

Weerman Hans de Jong vijftig jaar waarnemer KNMI

Hans de Jong, oud-weerman van onder meer NCRV-radio, Wereldomroep, Dagblad Trouw, Omroep Friesland en de Leeuwarder Courant, viert op 1 mei a.s. zijn vijftig jarig jubileum als vrijwillig regenwaarnemer van het KNMI. In zijn woonplaats Gorredijk wordt de weerjournalist op 29 april door de stationsbeheerders uit De Bilt in het zonnetje gezet. Hans is één van de 320 regenwaarnemers van het KNMI. Vijftig jaar op eenzelfde plek en met zoveel bezieling meten is een hele prestatie.

Naast het netwerk van enkele automatische weerstations, heeft het KNMI een meetnet voor de neerslag in gebruik. Zo'n dicht meetnet is nodig om het grillige patroon van de neerslag goed in kaart te brengen. Het is nog echt handwerk: de waarnemer moet iedere ochtend om 7.55 UT de regenmeter aftappen en zonodig de sneeuwhoogte opmeten. De gegevens worden door middel van voice respons direct naar de KNMI-computer IRIS (Interactief Regen Inwin Systeem) doorgebeld. De neerslaggegevens zijn dan direct beschikbaar voor verwerking, wat vooral vorig jaar, toen recordhoeveelheden werden afgetapt, zijn nut bewees. Daardoor kon de overheid snel en adequaat reageren op de wateroverlast en beslissingen nemen over schadevergoedingen.

Hans de Jong werd op 1 mei 1949 officieel aangesteld als regenwaarnemer, maar in de oorlogsjaren onderhield hij al contacten met het KNMI en werden, deels illegaal, gegevens uitgewisseld. Vanuit zijn kleine weerkamer in Gorredijk verzorgde hij tientallen jaren achtereen weerpraatjes in de landelijke en regionale media. Hij was ook een van de eerste weermannen op TV. Tijdens de tweede experimentele televisie-uitzending op 7 oktober 1951 was de weerhobbyist Hans de Jong op de buis in het programma "de mens over zijn liefhebberijen".

Samen met de in 1992 overleden weerman Jan Pelleboer, legde hij de basis voor de popularisering van de meteorologie in Nederland en gaf hij een belangrijke impuls aan de amateurmeteorologie in Nederland. Samen stonden ze aan de wieg van de organisatie van weeramateurs, tegenwoordig de Vereniging voor Weerkunde en Klimatologie. Binnenkort viert deze Vereniging zijn vijfentwintig jarig jubileum.


Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

KNMI persvoorlichting: Harry Geurts of Monique Somers, telefoon 030-22 06 317

Deel: ' Weerman Hans de Jong vijftig jaar waarnemer KNMI '
Lees ook