Gemeente Weert


3 februari 1999
LAATSTE KANS VOOR VEEHOUDERIJEN OM BEDRIJF TE LEGALISEREN

De Interimwet Ammoniak en Veehouderij (IAV) die tot 26 augustus 1999 is voorzien, wordt tot uiterlijk 1 januari 2002 verlengd. Die maatregel moet de periode overbruggen tot het moment waarop regels voor het nieuwe ammoniak-instrumentarium van kracht worden. De huidige legaliseringsmogelijkheid voor veehouderijen, die nog niet over een (toereikende) milieuvergunning beschikken, wordt niet verlengd. Uitzonderingen hierop vormen die veehouderijen die een vergunnningaanvraag tijdig hebben ingediend. In de gemeente Weert heeft het grootste deel van de veehouderijen een milieuvergunning. Voor een aantal bedrijven betekent dit echter de laatste kans om het bedrijf te legaliseren. De aanvragen hiervoor dienen dan vóór 1 maart 1999 bij de gemeente Weert te zijn.

De mogelijkheid voor legalisering wordt, na de ruime periode van 5 jaar geschrapt. Echter, veehouderijen die uiterlijk op 28 februari a.s. een vergunningaanvraag indienen, komen daar nog wel voor in aanmerking. Voor deze bedrijven biedt het wetsvoorstel de garantie dat de regels van de huidige IAV van toepassing zijn.

Zoekwoorden:

Deel: ' Weert Laatste kans veehouders om bedrijf te legaliseren '
Lees ook