Gemeente Weert

20/03/2003

Weert start proef met verruimde openingstijden horeca

Als uitvloeisel van de vaststelling op 16 januari jl. van het horecabeleidsplan, start het gemeentebestuur binnenkort de proef met verruimde openingstijden voor de horeca. Deze proef loopt van 1 april 2003 tot 1 april 2004. Dit proefjaar gaat gepaard met een stringent en consequent handhavingsbeleid gericht op de horeca en met extra openbare orde-toezicht in het uitgaansgebied in de binnenstad van Weert. Aan de hand van meetbare resultaten moet in 2004 beoordeeld worden of de proef al of niet geslaagd is. Zaterdagavond 5 april a.s. is de eerste dag waarop de verruimde openingstijden van toepassing zijn.

Ter voorbereiding hierop is onlangs een voorlichtingcampagne van start gegaan.

Openingstijden
Gedurende de eerste 3 maanden van het proefjaar wordt alleen op zaterdag met verruimde openingstijden geëxperimenteerd. Na dat kwartaal geldt dit ook voor de vrijdag. De gewone openingstijden gedurende deze dagen zijn:

* Voor de natte horeca (cafés, bars e.d.) tot 02.00 uur, hetzelfde als nu.

* Voor de droge horeca (fritures, shoarmazaken e.d.) tot 03.00 uur, een half uur later dan nu.

Terrassen moeten om 01.00 uur dicht en opgeruimd zijn. Het gemeentebestuur heeft boerenbal, carnaval, koninginnedagnacht en bluestown aangewezen als extra dagen waarvoor aparte openingstijden gelden. Voor deze dagen kunnen de natte en de droge horeca ontheffing aanvragen tot 3.00 uur.
De verruiming zit vooral in de mogelijkheid voor de natte horeca om per kwartaal voor de openingstijden een ontheffing te krijgen tot 06.00 uur. Aan deze vergunning worden wel stringente voorwaarden verbonden, zoals om 03.00 uur muziek uit, het volle licht aan en een vrije inkijk van buitenaf naar binnen. Deze ontheffing geldt gedurende het eerste kwartaal uitsluitend voor de nacht van zaterdag op zondag. Een horecaondernemer kan alleen voor een ontheffing voor ook de vrijdag in aanmerking komen als deze in het eerste kwartaal geen waarschuwing heeft gekregen omdat hij zich niet heeft gehouden aan de openingstijd.
Voor discotheken (zoals Carte Blanche) geldt afwijkend regime. In tegenstelling tot de café's en bars mogen zij na 03.00 uur geen publiek meer binnen laten. Om 05.00 uur moet de muziek uit zijn en om 06.00 uur moet de zaak geheel publieksvrij en gesloten zijn. Zoals het er nu naar uit ziet maken in totaal 17 horecazaken hiervan gebruik.

Handhavingsbeleid
Bij het handhaven van het beleid gericht op de horeca en bij het extra toezicht op de openbare orde in het uitgaansgebied in de binnenstad van Weert wordt o.a. gebruik gemaakt van een gespecialiseerd beveiligingsbedrijf als aanvulling op de taken van politie en gemeente. Daarvoor hebben gemeente, beveiligingsbedrijf en politie een samenwerkingsconvenant opgesteld.
Het beveiligingsbedrijf is op de avonden waarop de ontheffing van de openingstijden geldt permanent in het uitgaansdeel van de binnenstad aanwezig. Dit gebied wordt begrensd door hoek Biest/Boerhaavestraat, Emmasingel, Verstraetenweg, Schoolstraat, Markt, Muntpromenade, Beekstraat, Bassin, Morregat, Hoogpoort en Kasteelsingel. Deze surveillance duurt tot 06.30 uur.
De politie zet tijdens de belangrijkste uitgaansavonden haar openbare orde-team in dat ook in dit gebied surveilleert. De surveillance-eenheden van politie en het beveiligingsbedrijf staan met elkaar in contact om de samenwerking zo effectief mogelijk te laten zijn. Vanaf het moment dat de horecagelegenheden leeg gaan lopen surveilleert de politie vooral de huiswaartsroutes.

Voorlichting
Rond deze proef is een informatie- en voorlichtingscampagne opgezet. Deze start op 20 maart met een informatiebijeenkomst voor de bewoners in het uitgaansdeel van de binnenstad.
Alle bewoners in het surveillancegebied krijgen de beschikking over een telefoonnummer waarmee zij acute overlast rechtstreeks met de aanwezige surveillance-eenheid van het gespecialiseerd beveiligingsbedrijf kunnen communiceren.
Daarnaast is op de gemeentelijke website, www.weert.nl, wekelijks actuele informatie over de proef te vinden (onder actueel > horecabeleid).

Evaluatie
In goede samenspraak met politie, bewoners en horecaondernemers wordt het verloop van het experiment nauwlettend gevolgd. Deze partijen spreken elke dinsdag het voorafgaande weekeinde door. Als daarvoor aanleiding bestaat worden er meteen maatregelen getroffen. De eerste echte evaluatie van de proef vindt na 3 maanden plaats. Mocht gedurende het proefjaar voldoende aanleiding zijn het experiment te stoppen, dan zal daartoe worden overgegaan. De proef is geslaagd als het aantal officiële overlastmeldingen én het aantal geconstateerde overtredingen ten opzichte van het begin van het eerste kwartaal daadwerkelijk verminderd is. Deze beoordeling geldt niet alleen voor overlast en overtredingen vanuit de horeca maar ook voor overlast veroorzaakt door uitgaanspubliek.

Deel: ' Weert start proef met verruimde openingstijden horeca '
Lees ook