Gemeente Wageningen

rondje Weg vrij voor landschap en ecologie op de Eng

Voor de das, de boommarter, maar ook voor verschillende vlindersoorten wordt het heel wat gemakkelijker om zich te verplaatsen van de Wageningse Berg naar de Utrechte Heuvelrug, als de plannen van de gemeente Wageningen succes hebben. De gemeente, de Stichting Landschapsbeheer Gelderland en de Stichting Vrienden van de Eng willen samen met bewoners en eigenaren van gronden op de Eng landschap, ecologie en cultuurhistorie op de Eng versterken. Gezamenlijk presenteren zij op maandagavond 1 oktober vanaf 19.45 uur hun plannen in het gebouw van Alterra aan de Droevendaalsesteeg 100. De provincie Gelderland ondersteunt de plannen financieel met 75.000,- ( 34.033,52). De gemeente betaalt 25.000,- ( 11.344,51) aan aanlegkosten en 20.000,- ( 9.075,60) voor de externe personele inzet. De Stichting Landschapsbeheer Gelderland draagt zelf 10.000,- ( 4.537,80) bij uit de gelden van de Nationale Postcodeloterij.

In het streefbeeld van de Eng gaat het om een open en kleinschalig landschap, dat overwegend in gebruik is als volkstuin, akker of weiland. De randen ervan zijn omzoomd door singels. Langs de tuinen, akkers en weilanden lopen stroken met akkerkruiden, granen en ruig gras. Her en der is er een bosje als schuilplaats voor dieren. In de hekken van schapen- en paardenweitjes e.d. zijn kleine openingen aangebracht waar marterachtigen en kleine zoogdieren onderdoor kunnen kruipen op hun weg door de Eng.

Voorlichtingsbijeenkomst
Als start van dit project is maandagavond 1 oktober 2001 een voorlichtingsbijeenkomst gepland bij Alterra. Bewoners van het buitengebied van de Eng en eigenaren van gronden die aan de uitvoering van deze plannen willen meewerken ontvangen binnenkort een brief over de plannen en de subsidiemogelijkheden.

Meewerken
Bewoners van Wageningen wiens percelen onderdeel uitmaken van de verbinding voor de natuur en die op hun perceel willen meewerken worden nadrukkelijk voor de voorlichtingsavond uitgenodigd. Het gaat vooral om de noordzijde van de Eng, namelijk het gebied tussen Wageningen-Hoog, Bennekom, de Hollandseweg en de Mansholtlaan. Bewoners elders in Wageningen kunnen als vrijwilliger meedoen aan het landschapsherstel en het onderhoud. De Stichting Landschapsbeheer Gelderland en de Stichting Vrienden van de Eng zullen samen met de eigenaren de plannen per perceel ontwikkelen.

Succes
Jan Huidink, de directeur van Landschapsbeheer Gelderland, zal op de voorlichtingsavond ingaan op het belang van ecologische verbindingszones en de mogelijkheden die u als inwoner van de gemeente Wageningen heeft om het plan tot een succes te maken. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Landschapsbeheer Gelderland, Edwin Bouwmeester (026 - 3537443), of met Wim Haver van de gemeente Wageningen (0317 - 492890).

Deel: ' Weg vrij voor landschap en ecologie op de Eng in wageningen '
Lees ook