Stork Groep NV

17-06-2002

Weg vrij voor Stork in JSF-project

Tijdens een werkbezoek aan de Verenigde Staten heeft Staatssecretaris Van Hoof van Defensie vandaag bij zijn Amerikaanse evenknie Aldridge formeel de afspraken bevestigd over de Nederlandse participatie in het Joint Strike Fighter project. Deze laatste stap maakt voor Stork nu definitief de weg vrij voor de uitwerking van mogelijk de grootste opdracht in het 175-jarige bestaan van de onderneming, uitmondend in een mogelijke omzet van circa $ 5 miljard, gespreid over een periode van tientallen jaren.

Stork is in de Verenigde Staten in definitieve onderhandelingen verwikkeld met Lockheed Martin en Pratt & Whitney voor de definitieve uitwerking van de deelname aan de verdere ontwikkeling van het Amerikaanse gevechtsvliegtuig de 'Joint Strike Fighter'. Stork heeft met circa 50% het grootste aandeel in het Nederlandse partnership in JSF. De met 'level 2' aangeduide kwalificatie is de voor Nederland hoogst haalbare deelnemersstatus in één van de meest omvangrijke vliegtuigprogramma's ooit ontwikkeld. OmzetIn het geval dat Nederland tot aanschaf van het Amerikaanse gevechtsvliegtuig zal overgaan, zal de omzet voor de Nederlandse industrie naar verwachting ruim $ 10 miljard bedragen over een periode van 25 jaar, uitgaande van 6.000 te bouwen vliegtuigen. Van deze omzet zal Stork naar verwachting de helft (tot ca. $ 5 miljard) gaan realiseren. Indien Nederland niet tot aanschaf over gaat, zal de omzet voor het Nederlandse luchtvaartcluster circa $ 2,5 miljard bedragen voor ontwikkeling en gedeeltelijke productie. Daarvan zal Stork dan eveneens de helft, ca. $ 1,25 miljard, realiseren. VoordelenStork's bestuursvoorzitter Aad Veenman wijst op de combinatie van voordelen van de JSF-deelname voor Nederland: "Ons land krijgt het vliegtuig dat door defensie als beste is geselecteerd, tegen de beste prijs, met een zeer waardevolle bijdrage door meer dan 45 bedrijven van de eigen Nederlandse luchtvaartindustrie, die het project meefinanciert. Bovendien is het JSF project van grote waarde voor de ontwikkeling van het technisch onderwijs, de werkgelegenheid en het imago van ons land. Voor de industrie realiseren we een decennialange degelijke en waardevaste activiteitenstroom, een sterke economische en technologische impuls met alle spin-off van dien en een sterke verbetering van de mix van civiele/militaire luchtvaartprogramma's die belangrijk is voor de continuïteit. Voor Stork zelf is deze stap een overduidelijke bevestiging van de juiste koers die wij sinds de overname van Fokker in 1996 met onze aerospace activiteiten beogen". WerkzaamhedenDe werkzaamheden van Stork betreffen: het meeontwikkelen aan bewegende vleugel- en staartdelen, de vleugel- en staartvoorrand, deuren en luiken, de complete vliegtuigbekabeling en de complete bekabeling voor de Pratt & Whitney motoren. Bovendien wordt een bijdrage geleverd op het gebied van de geïntegreerde logistieke support, reserve onderdelen en delen van het onderhoud, gericht op de gebruiksfase van de vliegtuigen. OnderhandelingenVoor Stork hebben de vandaag verrichte formaliteiten de volgende consequenties:- verdere onderhandelingen met Lockheed Martin over definitieve contracten voor het meeontwikkelen van structuurdelen en vliegtuigbekabelingssystemen- verdere onderhandelingen met Pratt & Whitney over definitieve contracten voor het meeontwikkelen van motorbekabelingssystemen- uitbreiding van de reeds in de VS aanwezige teams van vliegtuig-ingenieurs voor de eerste voorbereidende werkzaamheden- meewerken aan de totstandkoming van 21 prototypes in de System Development Demonstration (SDD) fase (tot 2010)- competitieve aanbiedingen doen voor het in de wacht slepen van extra opdrachten in de productiefase (die start in 2006)- onderhandelingen over definitieve deelname aan productiefase (tot 2028)- onderhandelingen over deelname aan onderhoudsfase (vanaf 2014) GarantieDe Nederlandse deelname aan het JSF project ligt in wezen besloten in een contract van de Nederlandse overheid met de Amerikaanse overheid. De Amerikaanse overheid heeft het project in handen gegeven van de Amerikaanse vliegtuigbouwer / hoofdaannemer Lockheed Martin, die de contracten met de toeleverende industrieën uitwerkt, inclusief de Nederlandse toeleveranciers. Voor de naleving van deze contracten heeft Lockheed een overall garantie afgegeven aan de 'Staat der Nederlanden', in de praktijk het Ministerie van Economische Zaken, dat op zijn beurt weer contracten heeft afgesloten met het Nederlandse bedrijfsleven. De werkbaarheid van deze constructie is aangetoond in het F-16 traject (sinds 1976), waarvan de Algemene Rekenkamer de resultaten heeft nagelopen en in een lovend rapport heeft vastgelegd. Medefinanciering door industrieOmdat Nederland volwaardig partner in de ontwikkeling wordt op een niveau direct onder de Amerikaanse en Britse industrie, betaalt ons land $ 800 miljoen mee in de totale ontwikkelingskosten van $ 26 miljard. Het overgrote deel van de voordelen daarvan komt ten gunste van de overheid, met name het Ministerie van Defensie. Vanaf het begin van de productiefase (2006) zal de Nederlandse industrie een deel hiervan aan de Nederlandse overheid terugbetalen in de vorm van 3,5% van de gerealiseerde omzet. Participatie i.p.v. compensatieDoor in partnership te ontwikkelen, bouwt de Nederlandse industrie kennis op en geeft dat bovendien een grote kans op betrokkenheid bij de bouw van alle JSF-vliegtuigen. De Nederlandse vliegtuigindustrie zal mogelijk voor ca. 5% participeren in elk te produceren vliegtuig (naar verwachting in totaal 6.000 tot 2028). Dit in tegenstelling tot de vroegere compensatieopdrachten, waarbij alleen een bijdrage werd geleverd naar rato van de toestellen voor het 'eigen' land (Nederland zal zelf naar verwachting minder dan 100 vliegtuigen aanschaffen). Stork AerospaceStork Aerospace is gespecialiseerd in structuurdelen, elektrische / elektronische componenten en onderhoudsconcepten voor civiele en militaire vliegtuigen en voor de ruimtevaart. De groep realiseerde in 2001 met ca. 3.335 medewerkers een omzet van EUR 421 miljoen van de totale Stork omzet van EUR 2,2 miljard.

Informatie voor de pers:
Stork N.V.
Dick Kors
Tel.: 035 - 695 75 55 / 06 - 51 98 40 54

Deel: ' Weg vrij voor Stork in JSF-project '
Lees ook