Provincie Flevoland

PERSBERICHTEN

NUMMER: 99-005
DATUM: 12 januari 1999

Aanpassing Oosterringweg bij Luttelgeest en aanleg rotonde bij Biddinghuizen

Het College van Gedeputeerde Staten heeft besloten twee provinciale projecten versneld uit te voeren. Het betreft de aanpassing van de Oosterringweg bij Luttelgeest en de aanleg van een rotonde bij Biddinghuizen. Het besluit wordt besproken in de vergadering van de commissie Water, Milieu, Verkeer en Vervoer op 11 februari 1999 en in de vergadering van de commissie Financiën, Zorg en Educatie op 12 februari 1999. In Luttelgeest bestaat al lange tijd de behoefte om de verkeersveiligheid te verbeteren. Een maatregel hiervoor is het verplaatsen van de bushalte van buslijn 76 van de Veonn. Door deze bus niet meer door het dorp te laten rijden, maar via de Oosterringweg, kan de gemeente Noordoostpolder het dorp inrichten als 30km/uur-gebied. Door een bijdrage van het Rijk en de inzet van Europese middelen is een snellere uitvoering van het project mogelijk. Verwacht wordt dat de uitvoering nog dit jaar plaatsvindt. Op korte termijn zal de provincie een plan uitwerken, samen met de gemeente en het bestuur van de vereniging Dorpsbelang. De bewoners in Luttelgeest worden hierover geïnformeerd. Het tweede project dat mogelijk nog dit jaar wordt gerealiseerd betreft het verbeteren van de entree van Biddinghuizen. Al jarenlang dringen de gemeente Dronten, Dorpsbelang Biddinghuizen en een lokale ondernemer aan op het aanleggen van een rotonde op het kruispunt Swifterweg-De Baan. Vanwege hoge kosten en andere knelpunten in het provinciale wegennet is de reconstructie uitgesteld. Door een bijdrage van de gemeente Dronten en Europese subsidie kan de aanleg dit jaar beginnen. De gemeente Dronten kan dan tevens het bedrijventerrein beter ontsluiten met een nieuwe aantakking op de rotonde. Op korte termijn wordt een plan gemaakt en aan de bewoners in Biddinghuizen gepresenteerd.

Deel: ' Weg werkzaamheden bij Luttelgeest en Biddinghuizen '
Lees ook