Rechtbank AssenWegafsluiting Borger onvoldoende onderbouwd

Bron: Rechtbank Assen

Datum actualiteit: 3-10-2001

De bestuursrechter heeft een verzoek om een voorlopige voorziening met betrekking tot een voorgenomen afsluiting van de Bergmans Beinsstraat te Borger afgewezen, maar gelijktijdig het daartegen gerichte beroep gegrond verklaard.

De gemeente Borger-Odoorn wil een gedeelte van de Bergmans Beinsstraat te Borger afsluiten voor motorvoertuigen met meer dan twee wielen. Daarmee verbetert volgens de gemeente de veiligheid van het verkeer. Ook zou het verkeer door deze afsluiting beter doorstromen naar de hoofdwegen van Borger.
De president vindt dat de gemeente onvoldoende heeft aangetoond dat de afsluiting de verkeersveiligheid verbetert en zorgt voor een betere doorstroming van het verkeer. Het beroep wordt daarom gegrond verklaard. Het verzoek om voorlopige voorziening wordt afgewezen, omdat geen sprake is van spoedeisend belang.
De gemeente zal ter plaatse een onderzoek moeten instellen en zal met het besluit tot afsluiting tevens die besluiten moeten nemen die voor het kunnen verbreden van het andere gedeelte van de Bergmans Beinsstraat noodzakelijk zijn.

Ga naar betreffende uitspraak met nummer: AD3999
(Zie het originele bericht)

Deel: ' Wegafsluiting Borger onvoldoende onderbouwd '
Lees ook