Gemeente Gent

W e g e n - e n r i o l e r i n g s w e r k e n H a g e p r e e k s t r a a t ( 9 0 5 0
G e n t - L e d e b e r g ) (03/08/2001)

Van 8 augustus tot en met 8 oktober voert de Stad Gent wegen- en rioleringswerken uit in de Hagepreekstraat in 9050 Ledeberg.

Deze werken zullen sterke verkeershinder met zich brengen.

In een eerste fase wordt van 8 augustus tot en met 25 september gewerkt in het deel tussen de Van den Heckestraat en de Moriaanstraat (kruispunt inbegrepen). Het verkeer wordt omgeleid via de Van den Heckestraat en de Langestraat. In de Moriaanstraat, deel tussen de Veldwijkstraat en de Langestraat, blijft plaatselijk verkeer mogelijk tot aan de grens van de werken.

Tijdens de tweede fase werkt de aannemer van 12 september tot en met 8 oktober in het deel tussen de Moriaanstraat en de Doorgangstraat. Het verkeer wordt omgeleid via de Moriaanstraat, de Langestraat en omgekeerd.

Informatie

Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen, Administratief Centrum Stad Gent, Woodrow Wilsonplein 1, 9000 Gent, tel. (09)266 55 55, fax (09)266 79 39,
e-mail tdwegen@gent.be. Iedere werkdag open van 8.30 tot 17 uur.

Bevoegd


- de heer Frank Beke, burgemeester;


- de heer Geert Versnick, schepen van Openbare Werken

Zoekwoorden:

Deel: ' Wegen- en rioleringswerken Hagepreekstraat Gent '
Lees ook