Gemeente Gent

W e g e n - e n r i o l e r i n g s w e r k e n H a l v e m a a n s t r a a t - S p i j k s t r a a t - L o u i s C l o q u e t s t r a a t ( 9 0 4 0
G e n t - S i n t - A m a n d s b e r g ) (03/08/2001)

Van 7 augustus tot en met 30 november voert de Stad Gent wegen- en rioleringswerken uit in de Halvemaanstraat, de Spijkstraat en de Louis Cloquetstraat in 9040 Sint-Amandsberg.

Deze werken zullen sterke verkeershinder met zich brengen.

Het verkeer wordt omgeleid via de Antwerpsesteenweg, de Grondwetlaan, de Sint-Bernadettestraat en omgekeerd.

Informatie

Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen, Administratief Centrum, Woodrow Wilsonplein 1, 9000 Gent, tel. (09)266 55 55, fax (09)266 79 39, e-mail tdwegen@gent.be Iedere werkdag open van 8.30 tot 17 uur.

Bevoegd


- de heer Frank Beke, burgemeester;


- de heer Geert Versnick, schepen van Openbare Werken

Zoekwoorden:

Deel: ' Wegen- en rioleringswerken in Gent '
Lees ook