Gemeente Gent

W e g e n - e n r i o l e r i n g s w e r k e n T i j g e r s t r a a t ( 9 0 0 0 G e n t ) (03/08/2001)

Van 6 augustus tot en met 31 oktober voert de Stad Gent wegen- en rioleringswerken uit in de Tijgerstraat in 9000 Gent.

Deze werken zullen sterke verkeershinder met zich brengen.

Het verkeer wordt omgeleid via Ter Platen, de François Benardstraat, de Leeuwstraat en de Tentoonstellingslaan.

Informatie

Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen, Administratief Centrum, Woodrow Wilsonplein 1, 9000 Gent, tel. (09)266 55 55, fax (09)266 79 39, e-mail tdwegen@gent.be. Iedere werkdag open van 8.30 tot 17 uur.

Bevoegd


- de heer Frank Beke, burgemeester;


- de heer Geert Versnick, schepen van Openbare Werken

Zoekwoorden:

Deel: ' Wegen- en rioleringswerken Tijgerstraat Gent '
Lees ook