Ministerie van Verkeer en Waterstaat


https://www.minvenw.nl

Min VenW:UITNODIGING AAN DE PERS

Van 29 tot en met 31 mei organiseert Wegen naar de Toekomst, een innovatieprogramma van het ministerie van Verkeer en Waterstaat, de manifestatie DeGeluidenWeg. Op deze manifestatie zijn de winnende ideeën van de prijsvraag Geluid te bekijken. Dit zijn o.a. twee superstille wegdekken en één geluidsscherm. De pilot Geluid is onderdeel van het innovatieprogramma Wegen naar de Toekomst en heeft als motto .Samenwerken aan een stille toekomst.. Deze pilot wil zicht geven op een toekomst zonder geluidshinder én samen met marktpartijen en kennisinstituten komen tot innovaties op het gebied van geluidshinder- en geluidsniveaubeperkende maatregelen. Deze twee doelstellingen zijn gebundeld in de prijsvraag die in maart 2001 is uitgeschreven. De vraag was: Kom met innovatieve maatregelen die geluidshinder door wegverkeer kunnen reduceren. Media is uitgenodigd de inzendingen op 29 mei van 9.30 tot 10.30 uur te bekijken. Locatie is het RDW Testcentrum Lelystad, Talingweg 76, 8218 NX te Lelystad.

Voor het programma en overige informatie kunt u terecht op de website van Wegen naar de Toekomst:
www.minvenw.nl/rws/wnt/wa/geluid/index.html

Wegen naar de Toekomst: Hetty Bouwhuis, 06 - 539 285 61

23 mei 02 16:42

Deel: ' Wegen naar Toekomst organiseert manifestatie DeGeluidenWeg '
Lees ook