P E R S B E R I C H T

Wegener Arcade stoot belang in NDC af

Wegener Arcade NV te Apeldoorn en NDC Holding BV te Groningen hebben overeenstemming bereikt omtrent de verkoop door Wegener Arcade van haar, in 1994 genomen, 12½ % - belang in NDC Holding. Dit aandelenpakket wordt een dezer dagen door NDC Holding ingekocht. NDC Holding is de moedermaatschappij van vennootschappen die - vooral - regionale dagbladen uitgeven in Groningen en Drente alsmede in Friesland.

Wegener Arcade heeft besloten tot verkoop van dit belang in NDC Holding over te gaan gelet op de beoogde aankoop van het merendeel van de VNU-Dagbladengroep. Wegener Arcade acht in dat kader het belang in NDC Holding niet langer van strategische betekenis. Daarnaast meent Wegener Arcade dat voormelde verkoop in het belang kan zijn van de thans lopende vergunningsaanvraag voor de overname van de VNU Dagbladen bij de Nederlandse Mededingingsautoriteit. Met deze verkoop wordt beoogd iedere schijn van belangenverstrengeling en iedere twijfel aan de zelfstandige positie van NDC weg te nemen.

De Centrale Ondernemingsraad van ieder van beide concerns heeft terzake van de koop/verkoop van Wegener Arcade's deelneming in NDC Holding positief geadviseerd.

Apeldoorn/Groningen, 29 december 1999

Raad van Bestuur
WEGENER ARCADE NV

Directie
NDC Holding BV

(voor nadere informatie: Wegener Arcade, in- en externe betrekkingen, telefoon: 055-5388652)

Deel: ' Wegener Arcade stoot belang in NDC af '
Lees ook