Wegener Arcade

18-10-1999 Wegener Arcade dient NMa vergunning te vragen voor aankoop VNU Dagbladen

Heden heeft de NMa bekend gemaakt dat voor de begin september door Wegener Arcade aangemelde overname van het merendeel van de VNU Dagbladengroep een vergunning-procedure noodzakelijk wordt geacht.

Wegener Arcade betreurt de vertraging die ontstaat als gevolg van het besluit van de NMa. Met een dergelijk besluit was echter rekening gehouden. Wegener Arcade respecteert de beslissing van de NMa dan ook ten volle. Zij zal zo spoedig mogelijk een aanvraag voor een vergunning indienen. Zij heeft er alle vertrouwen in dat na volledige bestudering van de grote hoeveelheid informatie de NMa tot een positief oordeel zal komen.

Ook in de vergunningfase zal Wegener Arcade benadrukken dat de verwerving van de VNU dagbladen noodzakelijk is om schaalgrootte te creëren en aldus de concurrentie aan te gaan met de landelijke dagbladen gezien de ontwikkelingen die daarbij gaande zijn (magazines), maar ook met de nieuwe media.

De overname van VNU dagbladen is een onvermijdelijk stap gezien de economische ontwikkeling van dagbladen en de concentratietendens van de afgelopen jaren. Voor lezers en adverteerders zullen sterkere en betere producten ontstaan.

Apeldoorn, 18 oktober 1999

Raad van Bestuur

Wegener Arcade NV

Deel: ' Wegener heeft vergunning nodig voor aankoop VNU Dagbladen '
Lees ook