Wegener NV

17-08-2001 08:30

Samenwerking tussen Wegener Direct Marketing Nederland en Albracht van de baan

Op 14 juni jl. kondigden Wegener Direct Marketing Nederland BV (dochteronderneming van Wegener NV) en Albracht Groep BV aan dat gesprekken gevoerd werden over een mogelijke bundeling van krachten op het gebied van logistieke direct marketingdiensten. Deze gesprekken hebben niet tot finale overeenstemming geleid, waarop dezer dagen is besloten de onderhandelingen te staken.

Wegener Direct Marketing zal overigens het proces van verzelfstandiging van haar logistieke direct marketingdiensten voortzetten.
De betreffende activiteiten worden in een nieuwe vennootschap ondergebracht: Wegener DM Services BV, waarmee de continuïteit van de dienstverlening wordt gewaarborgd.

Apeldoorn, 17 augustus 2001

Raad van Bestuur
Wegener NV

Voor nader informatie: Wegener NV, concern communicatie, tel. 055-5388652

Deel: ' Wegener staakt onderhandelingen met Albracht inz samenwerken '
Lees ook