*** PERSBERICHT ***
Wegens succes verlengd: Maeslantkering Seniorenarrangement

Hoek van Holland, 8 februari 2000.
Het blijkt dat de Maeslantkering bij Hoek van Holland interessant is voor jong en oud. Met name de oudere mensen kunnen zich de ramp van 1953 nog goed herinneren en zijn zeer geïnteresseerd in de Deltawerken. Tijdens de wintermaanden bood het Keringhuis een speciaal seniorenarrangement aan voor groepen van minimaal 20 personen. In de eerste weken maakten al ruim 400 senioren gebruik van dit arrangement. Vanwege de vele positieve reacties is besloten om dit arrangement vast in het programma op te nemen. Seniorenarrangement
Het speciale seniorenarrangement bestaat uit een uitgebreide rondleiding van 90 minuten in informatiecentrum het Keringhuis en op het terrein van de stormvloedkering zelf. Het is zelfs mogelijk om na overleg met een bus het terrein op te gaan. Voor of na de rondleiding krijgt men twee kopjes koffie of thee met gebak in restaurant het Keringhuis. Dit arrangement geldt voor groepen van minimaal 20 personen en kost 10,-- per persoon. Voor meer informatie over dit arrangement kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met het Keringhuis, telefoonnummer 0174-511222.
Maeslantkering
De Maeslantkering in de Nieuwe Waterweg vormt het sluitstuk van de Deltawerken. In geval van nood sluit de kering in één keer met zijn twee reusachtige witte armen de Nieuwe Waterweg af om Zuid-Holland te beschermen tegen de zee. Het informatiecentrum, het Keringhuis genaamd, bevindt zich slechts op enkele meters afstand van de kering. In het Keringhuis is een tentoonstelling ondergebracht over de stormvloedkering. Vanuit het restaurant heeft u een uniek uitzicht op de kering en de schepen in de Nieuwe Waterweg.

Deel: ' Wegens succes verlengd Maeslantkering Seniorenarrangement '
Lees ook