Gemeente Gent

W e g e n w e r k e n B r u g s e v a a r t t e r h o o g t e v a n d e M a z e s t r a a t ( M a r i a k e r k e ) (31/08/2001)

Van vrijdag 31 augustus tot en met vrijdag 14 september voert het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap wegenwerken uit aan de Brugsevaart, ter hoogte van de Mazestraat in Mariakerke. De betonplaten worden er vervangen.

Deze werken zullen sterke verkeershinder met zich meebrengen.

Het verkeer wordt van drie naar twee rijstroken langsheen de werken geleid.

Informatie

Verkeerstechnische Afdeling Politie, Peerstraat 3, 9000 Gent, tel (09)266 66 01, fax (09)266 60 15

Bevoegd


- de heer Frank Beke, burgemeester


- de heer Geert Versnick, schepen van Openbare Werken

Zoekwoorden:

Deel: ' Wegenwerken aan Brugsevaart bij Mariakerke, gemeente Gent '
Lees ook