Gemeente Gent

W e g e n w e r k e n I n d u s t r i e w e g - R 4 ( W o n d e l g e m ) (31/08/2001)

Van maandag 3 september tot en met woensdag 31 oktober voert het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap wegenwerken uit op de Industrieweg, op het deel tussen de Zeeschipstraat en de Schouwingstraat in Wondelgem. De betonplaten worden er vervangen.

Deze werken zullen sterke verkeershinder met zich meebrengen.

Het verkeer wordt van twee rijstroken naar een rijstrook langsheen de werken geleid.

Informatie

Verkeerstechnische Afdeling Politie, Peerstraat 3, 9000 Gent, tel (09)266 66 01, fax (09)266 60 15

Bevoegd


- de heer Frank Beke, burgemeester


- de heer Geert Versnick, schepen van Openbare Werken

Deel: ' Wegenwerken aan Industrieweg te Wondelgem '
Lees ook