Gemeente Gent

W e g e n w e r k e n C o u p u r e R e c h t s e n L i n k s (27/08/2001)

Van 27 tot en met 31 augustus voert de Stad Gent onderhoudswerken uit aan het wegdek van de Coupure Rechts, deel tussen de Sint-Agnetebrug en de Rozemarijnbrug en de Coupure Links, deel tussen de Rozemarijnbrug en de Nieuwewandelingbrug. De toplaag wordt afgefreesd en opnieuw geasfalteerd.

Deze werken zullen sterke verkeershinder met zich meebrengen.

Volgende wegomlegging is voorzien


- voor de Coupure Rechts: het verkeer naar de stadsring wordt omgeleid via de Sint-Agnetebrug, de Coupure Links en de Hospitaalstraat, het verkeer naar het centrum wordt omgeleid via de Verlorenkost en de Nederkouter;


- voor de Coupure Links wordt het verkeer omgeleid via de Rozemarijnstraat, de Antonius Triestlaan, Einde Were en de Nieuwewandeling;


- plaatselijk verkeer is mogelijk tot aan de grens van de werken.
Informatie

Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen, Administratief Centrum Stad Gent, Woodrow Wilsonplein 1, 9000 Gent, telefoon (09)266 55 55, fax (09)266 79 39,

e-mail tdwegen@gent.be. Iedere werkdag open van 8.30 tot 17 uur.

Bevoegd


- de heer Frank Beke, burgemeester


- de heer Geert Versnick, schepen van Openbare Werken

Zoekwoorden:

Deel: ' Wegenwerken Coupure Rechts en Links in Gent '
Lees ook