Voedingscentrum
Is de wegkwijnziekte bij varkens gevaarlijk voor mensen? 17 augustus

De zogenaamde wegkwijnziekte bij varkens wordt mede veroorzaakt door een virus. Door vlees van een besmet varken te eten, krijgen mensen het virus ook binnen. Naar het effect van het virus bij de mens zijn meerdere onderzoeken gedaan. Tot nu toe is daaruit gebleken dat het virus bij mensen geen effect heeft. Het Voedingscentrum vindt daarom dat er vooralsnog geen reden is om varkensvlees te mijden.

Veel varkens die lijden aan de wegkwijnziekte, gaan al dood voordat ze naar het slachthuis moeten. De varkens die het slachthuis wel halen, worden stuk voor stuk gekeurd: zowel voor als na het slachten. Zieke dieren komen niet door de keuring. Maar varkens kunnen het virus ook bij zich dragen zonder dat ze ziek zijn. Op die manier kan er dus wel besmet vlees in de winkels terechtkomen.

Steeds meer varkens leiden aan de wegkwijnziekte. De ziekte wordt zo genoemd doordat de varkens als het ware wegkwijnen: ze zijn lusteloos, ademen moeilijk en hebben diarree. Tot op heden is niet duidelijk hoe de ziekte ontstaat, zich verspreidt of kan worden genezen. Er wordt wel gesuggereerd dat de ziekte te maken heeft met stress en gebrek aan ruimte in de intensieve varkenshouderij. Bewijzen daarvoor zijn er niet. Sterker nog: de wegkwijnziekte kan ook voorkomen in de scharrelvarkenshouderij en op biologische bedrijven.

Deel: ' Wegkwijnziekte varkens geen effect op mensen '
Lees ook