Gemeente Duiven


Nieuwsberichten

12-06-2002
Wegsleepverordening

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat de gemeenteraad van Duiven in zijn vergadering op 27 mei 2002 een nieuwe Wegsleepverordening heeft vastgesteld. In de verordening zijn een aantal praktische zaken geregeld ten behoeve van het weg (laten) slepen en in bewaring (laten) stellen van voertuigen. Zo zijn bijvoorbeeld alle wegen in de gemeente Duiven aangewezen als wegen waarop de verordening van toepassing is.

De feitelijke uitvoering van de wegsleepverordening is neergelegd bij de politie. De politie beoordeelt per geval of wegslepen absoluut noodzakelijk is. Pas als een voertuig zodanig is geplaatst dat de veiligheid en vrijheid van het verkeer in gevaar komt, wordt er gesleept. Per geval zal worden nagegaan of wegslepen absoluut noodzakelijk is.
Voor het overbrengen van de voertuigen werkt de politie samen met het sleepbedrijf Van Amerongen. Het opslagterrein van Van Amerongen in Arnhem is aangewezen als bewaarplaats voor weggesleepte voertuigen. Deze bewaarplaats is 24 uur per dag bereikbaar. De kosten voor het wegslepen bedragen 137,70, exclusief een opslag van 15% voor de indirect gemaakte kosten. De kosten worden in rekening gebracht bij de eigenaar of houder van het voertuig. De kosten voor het bewaren van een voertuig bedragen: 45,00 voor de eerste 24 uur of een gedeelte daarvan en 25,00 voor elke volgende dag of een gedeelte daarvan.

De verordening ligt ter inzage bij de afdeling Algemene Zaken, onderdeel Bestuurszaken.

Deel: ' Wegsleepverordening Duiven '
Lees ook