Provincie Flevoland

Wegwerk Gooiseweg-Ganzenweg vertraagd door slecht weer

De werkzaamheden voor de reconstructie van het kruispunt Gooiseweg-Ganzenweg in de gemeente Zeewolde hebben door het slechte weer van de afgelopen dagen een week vertraging opgelopen. Hierdoor zullen de nu geldende verkeersmaatregelen een week langer in stand worden gehouden. De provincie had gepland het kruispunt op 21 september weer open te kunnen stellen voor het verkeer. De verwachting is dat dit nu 28 september zal worden. De onderhoudswerkzaamheden op de Gooiseweg tussen de Spiekweg en de Nijkerkerweg duren volgens planning nog tot 31 oktober 2001.

De werkzaamheden hebben onder meer te maken met de toenemende verkeersdrukte op de kruising. Om het verkeer voortaan beter te kunnen afwikkelen wordt er een extra rijstrook aangelegd voor het verkeer dat van Lelystad richting Harderwijk rijdt. Gelijktijdig wordt het kruispunt gedeeltelijk van een nieuwe laag asfalt voorzien. Ook wordt de openbare verlichting en de verkeersregelinginstallatie aangepast. In verband met de reconstructie is de noordbaan van de Gooiseweg voor het verkeer richting Harderwijk afgesloten. Het wegverkeer wordt daarom voor een deel over de andere wegbaan geleid en voor een ander deel omgeleid via een alternatieve route. Zo wordt het verkeer komende van Lelystad richting Harderwijk omgeleid via de Karekietweg/ Harderbosweg en het verkeer van Biddinghuizen richting Harderwijk wordt geleid via de Bremerbergweg en de Harderbosweg.

Door de afsluiting van een van de twee rijbanen is er op de Gooiseweg tussen het kruispunt met de Ganzenweg en de Spiekweg bij Zeewolde een éénrichtingsverkeer ingesteld. Dat betekent dat de weg alleen toegankelijk is voor verkeer vanuit de richting Dronten naar Stichtse Brug. Verkeer dat van de andere kant komt (vanuit de richting Stichtse Brug) wordt omgeleid via diverse routes, afhankelijk van de eindbestemming. Het snelverkeer uit het middengebied tussen Knardijk en Larserweg met bestemming Harderwijk moet omrijden via de Karakietweg, omdat de doorsteek van de Futenweg naar de Gooiseweg ook is afgesloten. Verder wordt het verkeer van Zeewolde en industrieterrein Trekkersveld richting Harderwijk omgeleid via de Zeewolderdijk en de Knardijk terwijl het verkeer van Zeewolde richting Lelystad tijdelijk gebruik maakt van de Roerdompweg en de Vogelweg. De buslijndienst Lelystad Harderwijk rijdt een andere route via het Larserpad, de Futenweg en het Ganzenpad.

datum 20-09-01 Nummer 2001-097

Deel: ' Wegwerk Gooiseweg-Ganzenweg in Flevoland vertraagd '
Lees ook