Provincie Drenthe

Wegwerkzaamheden Borger en in de Veenkoloniën

Assen, 18 juli 2001
Persberichtnummer 01-071In de periode van 14 augustus tot 1 december 2001 wordt op de aansluiting van de provinciale weg N374 (Borger-Stadskanaal) op Buinerveen een rotonde aangelegd. Ook worden in die periode andere werkzaamheden uitgevoerd in de gemeenten Aa en Hunze en Borger-Odoorn. Door de werkzaamheden krijgt het verkeer te maken met tijdelijke verkeersmaatregelen en omleidingen. De aannemerscombinatie Westerman/Schreuder/Hazelaar voert de werkzaamheden uit.

Fietspad langs N374 Gasselternijveen- Stadskanaal/Borger

Op 14 augustus start de aannemerscombinatie met onderhoudswerkzaamheden aan het fietspad langs de provinciale weg N379 tussen Gasselternijveen en de weg Stadskanaal-Borger. De werkzaamheden zullen ongeveer drie weken in beslag nemen. Het (brom)fietsverkeer zal tijdens de werkzaamheden gedurende twee weken gebruikmaken van één rijbaan van de weg. Op de weg geldt daarom een éénrichtingsverkeer in zuidelijke richting. Het verkeer in noordelijke richting wordt omgeleid over de Tweederdeweg via Drouwenerveen.

Buinen-Nieuw Buinen

Van 14 augustus tot ongeveer 1 december zal het wegvak van de provinciale weg N374 tussen Nieuw Buinen en de Mondenweg zijn afgesloten. Dit is nodig in verband met onderhoudswerkzaamheden en de aanleg van een rotonde bij de aansluiting op Nieuw Buinen. Het verkeer wordt omgeleid via de N34 over Gasselte en Gasselternijveen (N378 en N366). Verder zal in deze periode ook gedurende een aantal weken in verband met asfalteringswerken het weggedeelte tussen de Mondenweg en Buinen worden gestremd.

Borger

Op 14 augustus wordt het weggedeelte tussen Rolde en Borger (N857) voor het doorgaande verkeer afgesloten. Op twee plaatsen worden hier asfalteringswerkzaamheden uitgevoerd. De werkzaamheden duren ongeveer drie weken. Het verkeer wordt omgeleid over Schoonloo (N374 en N376).

.Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Stafgroep Communicatie van de provincie, telefoonnummer (0592) 365265, faxnummer (0592) 357188
E-mail: communicatie@drenthe.nl

Deel: ' Wegwerkzaamheden Borger en in de Veenkoloniën in Drenthe '
Lees ook