Gemeente Tilburg

Wegwerkzaamheden Dr. Leijdsstraat

Start werkzaamheden maandag 11 februari 2008

Maandag 11 februari beginnen, in opdracht van de gemeente Tilburg, de werkzaamheden aan de Dr. Leijdsstraat. De werkzaamheden zijn onderverdeeld in twee fasen. Slecht weer (zoals vorst of regen) kan leiden tot een wijziging in de planning. In de tabel vindt u de planning van de werkzaamheden.

Gedeelte Planning
Fase 1 : Winkler Prinsstraat - Generaal Bothastraat Half februari - eind februari Fase 2 : Generaal Bothastraat - Transvaalstraat Eind februari - half maart

Inhoud werkzaamheden
De werkzaamheden bestaan uit:

- het aanleggen van parkeervakken;

- het versmallen van de rijbaan en trottoirs;

- het vervangen van klinkers uit de rijbaan door betonstraatstenen;
- het verwerken van klinkers uit de rijbaan in de parkeervakken;
- het vervangen van tegels in trottoirs;

- het aanpassen van de openbare verlichting;

- het vervangen van bestaande verkeersborden;

- opnieuw bestraten van het verhoogd plateau op de kruising van de Dr. Leijdsstraat en de Generaal Bothastraat

- het vervangen van de huisaansluitingen van de riolering, vanaf de perceelsgrens tot aan het hoofdriool in de straat. Het gedeelte op particulier terrein wordt dus niet meegenomen;

- het vervangen van kolken voor de straatafwatering. Tijdelijke verkeersmaatregelen
Ter hoogte van de werkzaamheden is de straat van gevel tot gevel tijdelijk afgesloten voor al het verkeer. In de rest van de Dr. Leijdsstraat en de Generaal Bothastraat mag tijdelijk in twee richtingen worden gereden. In fase 2 zijn ook de aangrenzende parkeergarages tijdelijk niet bereikbaar.

Mogelijke overlast
U kunt enige hinder van de werkzaamheden ondervinden. Aangrenzende woningen zijn tijdelijk minder goed bereikbaar. Er kan geluidsoverlast door af- en aanvoer van materialen en machines ontstaan. Wij vragen u vriendelijk om uw containers (papiercontainer en duobak) op een andere plek neer te zetten. De containers moeten buiten de wegafzetting staan en goed bereikbaar zijn via verharde wegen. De ophaaldag blijft ongewijzigd. Het BAT verzoekt u de containers zoveel mogelijk bij elkaar te zetten. Bij voorbaat dank voor uw medewerking.


Deel: ' Wegwerkzaamheden Dr. Leijdsstraat in Tilburg '


Lees ook