Gemeente Den Helder

Hier wordt aan de weg gewerkt!

betreft: week: week 37

Rioleringswerkzaamheden PWA-singel Op maandag 17 september wordt gestart met rioleringswerkzaamheden aan de zuidelijke kant van de Prins Willem-Alexandersingel vanaf de Huisduinerweg tot de Lombokstraat. De werkzaamheden nemen drie weken in beslag en tijdens deze periode is de PWA-singel afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Het verkeer kan via de Bankastraat naar de PWA-singel.

Werkzaamheden Waddenzeestraat Vanaf dinsdag 18 september wordt er gewerkt aan het zuidelijk deel van de Waddenzeestraat bij de kruising Waddenzeestraat - Schootenweg. Aan de kant van het viaduct worden de opstelvakken voor het stoplicht opnieuw geasfalteerd. Het verkeer wordt daarvoor via de noordelijke helft van de weg over de kruising geleid. Dat betekent dat de weg hier tijdelijk maar één baan heeft in plaats van de gebruikelijke twee banen. Dit wordt met borden en bakens aangegeven. De werkzaamheden nemen vier dagen in beslag.

Werkzaamheden Javastraat Vanaf woensdag 19 september wordt er gewerkt één van de fietspaden in de Javastraat. Het fietspad aan de zuidelijke kant van de straat krijgt een nieuwe asfaltlaag. U kunt tijdens de werkzaamheden gewoon gebruik blijven maken van de Javastraat. Wel verzoeken wij u om uw auto tijdens het werk ergens anders te parkeren om schade aan uw auto te voorkomen. Het werk neemt waarschijnlijk drie dagen in beslag.

laaste verandering: september 13, 2001

Zoekwoorden:

Deel: ' Wegwerkzaamheden gemeente Den Helder '
Lees ook