Gemeente Wijk bij Duurstede

Werken aan Wijk

Groot onderhoud Landscheidingsweg en Groenewoudseweg (deel WbD) In het kader van het groot onderhoud van de wegen in het buitengebied wordt binnenkort begonnen met de werkzaamheden aan de Landscheidingsweg en de Groenewoudseweg (deel gelegen tussen de provinciale weg en de Landscheidingsweg). In de afgelopen maanden is het werk voorbereid; de start van de werkzaamheden is gepland rond 1 oktober. Het werk is gegund aan aannemingsbedrijf Roelofs Wegenbouw B.V. uit Den Ham, die ook in 2000 de asfalteringswerkzaamheden aan de Zandweg en de Korte Singel heeft uitgevoerd.

Het werk bestaat uit het frezen van de slechte plekken in de huidige weg en het aanbrengen van een nieuwe asfaltlaag. Daar de weg relatief smal is en de verkeersdruk hoog, met name langs de delen gelegen tussen de Groenewoudseweg en de Wijkerweg en tussen de Wijkerweg en de Amerongerwetering, zijn behoorlijke bermschades ontstaan. Ook het opknappen van de bermen zal veel aandacht krijgen. Het aanbrengen van grasbetontegels aan een of beide zijden van het asfalt zal ertoe leiden, dat bij passeerbewegingen in de toekomst geen bermschade (gaten) meer ontstaat.

Op de kruising van de Groenewoudseweg met de Landscheidingsweg wordt een verhoogd plateau aangebracht volgens het concept duurzaam veilig. Het plateau dient vooral om de weggebruiker erop attent te maken, dat een gevaarlijk punt wordt benaderd. De hoogte en hellingen van het plateau zijn zodanig gemaakt, dat het verkeer, in het bijzonder het agrarisch verkeer, bij normale snelheden er geen enkele hinder van ondervindt.
Op de kruising van de Landscheidingsweg met de Wijkerweg wordt nog geen actie ondernomen. Naar het zich laat aanzien zal aldaar een soortgelijk plateau worden aangebracht, wanneer volgend jaar een aantal andere wegen in het buitengebied 'op de schop worden genomen'.

De asfalteringswerkzaamheden zullen slechts een week in beslag nemen; de bijkomende werkzaam-heden aan de bermen zullen enkele maanden in beslag nemen en worden wellicht over de winter getild. Een en ander hangt natuurlijk van de weersomstandigheden af; bij regen en kou kan niet geasfalteerd worden!
Met de aanwonenden van genoemde wegen is afzonderlijk contact opgenomen om de bereikbaarheid van de panden en percelen gedurende de werkzaamheden te regelen. Natuurlijk kan er niet gewerkt worden zonder dat enige overlast ontstaat, doch deze zal zoveel mogelijk worden beperkt.

Inzage in de plannen kunt u krijgen bij het loket Openbare Werken in het gemeentekantoor te Wijk bij Duurstede. Met vragen kunt u terecht bij Martin van der Heijden, tel. 595611, Martien Lodder, tel. 595586 of de opzichter namens de gemeente, Nico Dekker, tel. 06 - 22514425.

Sociale veiligheid, omvormen groen in Noorderwaard en De Heul Door groenvoorzieningen meer transparant of lager te maken komen gebouwen, plekken en looproutes meer in het zicht waardoor de sociale controle kan toenemen. In overleg met de politie zijn in het verleden locaties geïnventariseerd waar meer sociale controle nodig is. Op 11 oktober 1994 heeft de gemeenteraad een bedrag beschikbaar gesteld voor het omvormen van openbaar groen op een aantal locaties ter vergroting van de sociale veiligheid van de openbare buitenruimte. Deze omvormingen zouden gefaseerd worden uitgevoerd, deels als aparte projecten, deels 'meeliftend' met andere projecten of via het wijkonderhoud. In de afgelopen jaren zijn de meeste locaties verbeterd.

Eind dit jaar wordt het project afgerond met aanpassingen bij de laatste twee locaties: rond sportzaal de Vikinghal in De Heul en in de Noorderwaard langs het wandelpad vanaf de Nieuweweg de Kromme Rijnstrook in. Doorzicht belemmerende hoge beplantingen worden waar nodig omgevormd tot gras of tot lagere heesterbeplantingen. Bij de Vikinghal worden 5 bomen geplant, 4 mos-eiken en 1 christusdoorn. In het kader van de 5 km lange wandelroute door gemeentelijk openbaar groen, het Groene Rondje, worden 15 bolvormige bomen (essen) geplant. Direct aanwonende bewoners zijn via een brief en een werkschets geïnformeerd over de uitvoeringsmaatregelen. Overige belangstellenden kunnen de werkschetsen van 4 tot en met 19 oktober inzien in het gemeentehuis bij het loket van de afdeling Openbare Werken tussen 9.00 en 12.00 en 14.00 en 16.00 uur.
De uitvoering vindt in de periode november - december 2001 plaats. Voor informatie over de uitvoering kunt u bellen met de heer N. Blokker, opzichter Groen, tel. (0343-) 595627.

Herstraten Rozenplantsoen te Cothen door leerlingploeg straatmakers van SGP Utrecht
Op maandag 1 oktober a.s. wordt gestart met het herstraten van het Rozenplantsoen.
Tevens worden kolkaansluitingen op de riolering gecontroleerd en indien nodig gerepareerd. Deze werkzaamheden zullen worden uitgevoerd door een leerlingenploeg straatmakers van het Samenwerkingsverband Praktijkopleidingen Grond-, water- en wegenbouw, Regio Utrecht (SGP) en duren ca. vier weken. Tijdens de werkzaamheden is doorgaand verkeer niet of in zeer beperkte mate mogelijk. Enkele dagen voor aanvang van het werk ontvangen de bewoners een brief, waarin o.a. medewerking wordt gevraagd door geparkeerde auto's vroegtijdig te verplaatsen.

De leerlingstraatmakers die het werk gaan uitvoeren, volgen een opleiding in het kader van de Beroeps Begeleidende Leerweg (BBL). Dit betekent dat zij vier dagen werken en een dag school volgen. De vier werkdagen worden intensief doorgebracht met opdrachten van diverse opdrachtgevers, waaronder de gemeente. De schooldag is voor de praktijk ondersteunende theorie. Het gemaakte werk moet voldoen aan de eisen van de opdrachtgever, zoals bij elke aannemer. Hiervoor is de leermeester verantwoordelijk.
Het gehele werk zal worden begeleid door gemeenteopzichter Nico Dekker, tel. 595628.
Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met Martin van der Heijden, afdeling Openbare Werken, tel. 595611

Deel: ' Wegwerkzaamheden gemeente Wijk bij Duurstede '
Lees ook