Gemeente Eindhoven


Wegwerkzaamheden in Eindhoven

Noord Brabantlaan
De eerste fase van de Noord Brabantlaan is nog niet geheel afgerond en toch gaat de tweede fase op 22 februari in. De einddatum van dit werk, 23 juli 1999, valt samen met de aanvang van de werkzaamheden aan de rotonde op de Boschdijk. Op de Noord Brabantlaan blijft verkeer in twee richtingen mogelijk. Er vindt dus geen extra verstoring van het verkeer op deze weg plaats. De op- en afritten van de Tilburgseweg ter plaatse van de Noord Brabantlaan worden tijdelijk afgesloten. Een omleiding wordt aangegeven en loopt via de rotonde 't Ven bij het Evoluon, de Beukenlaan en de Noord Brabantlaan. Tijdens de uitvoering wordt er regelmatig met rijbanen geschoven omdat de busbaan in het midden van de weg wordt aangelegd. De kruispunten met de Tilburgseweg-oost en west worden ook aangepast.

Kanaaldijk-zuid/Breitnerstraat
Tussen de brug in de Tongelresestraat en de Breitnerstraat krijgt de weg een andere indeling. Voor de uitvoering van dit werk wordt de weg volledig afgesloten. Omdat deze weg veel gebruikt wordt als verbindingsweg in het industriegebied 'De Kade' worden diverse omleidingen aangegeven. Het werk begint 22 februari en duurt tot 1 maart.

Piuslaan
De zuidelijke rijbaan van de Piuslaan tussen de Leenderweg en de Heezerweg krijgt op 17 februari een nieuwe deklaag. Eerst wordt de oude deklaag weggefreesd en daarna wordt meteen de nieuwe asfaltlaag aangebracht. Het totale werk duurt 1 dag. Door verkeersmaatregelen op de plaats van de werkzaamheden ondervindt het verkeer enige hinder.

© 1999 Gemeente Eindhoven

Deel: ' Wegwerkzaamheden in Eindhoven - 1685 '
Lees ook