Gemeente Etten-Leur

Werk in uitvoering

Nijverheidsweg

De reconstructiewerkzaamheden van de eerste en tweede fase van de Nijverheidsweg (het gedeelte Grauwe Polder - Dukaatstraat) zijn inmiddels afgerond. De derde fase (Dukaatstraat - Vosdonk) is nog voor de bouwvak-vakantie gereed. Na de bouwvak wordt er begonnen aan het westelijke gedeelte van de Nijverheidsweg, tussen Vosdonk en Logieweg.

Nieuwe Donk
De eerste fase van de Nieuwe Donk (Vosdonk - Logieweg) is inmiddels gereed. De riolering is vervangen en de weg is gereconstrueerd. Het werk in de tweede fase (Logieweg - Hoekseweg) wordt ook voor de bouwvak afgerond.
Mon Plaisir
Na de bouwvak-vakantie wordt er begonnen met de reconstructie van het laatste gedeelte van Mon Plaisir (Dukaatstraat - Vosdonk). Dit werk duurt tot ongeveer begin oktober. Aansluitend wordt de straat Vosdonk afgesloten in verband met werkzaamheden van rijkswaterstaat: het omleggen en verbreden van de huidige Vosdonk naar de nieuwe rijksweg.
Definitieve afsluiting gedeelte Bredaseweg
De fietsersovergang over de rijkswegomlegging tussen Nijverheidsweg (Etten-Leur) en Irenestraat (St. Willebrord) is al enkele weken opengesteld voor het langzaam verkeer. Op maandag 28 juni a.s. wordt in verband hiermee het gedeelte van de Bredaseweg tussen deze fietsersovergang (Etten-Leur) en de Dorpsstraat (St. Willebrord) definitief afgesloten voor het verkeer. Straten op Vosdonk afgesloten vanwege asfaltering Op woensdag 30 juni a.s. worden er deklagen (= de laatste lagen asfalt) aangebracht in enkele straten op het bedrijventerrein Vosdonk. Hiervoor gelden de volgende afsluitingen voor alle verkeer: Kroonstraat (het gedeelte tussen Munnikenheiweg en Stuiverpad) van 7.00 - 12.00 uur en de Pauvreweg en Kroonstraat (over een lengte van ongeveer 100 meter vanaf Mon Plaisir) de gehele dag.
Markt enkele weken afgesloten
In de periode van 21 juni tot de bouwvak-vakantie is de gehele Markt tussen Spoorlaan en Oude Bredaseweg afgesloten voor het gemotoriseerde verkeer. Echter bewoners en gebruikers van Marktpanden kunnen zoveel als mogelijk per auto hun pand bereiken. Dit geldt ook voor het bevoorraden. Alle overige bezoekers van panden aan de Markt kunnen alleen te voet of per fiets terecht. In de komende weken worden de volgende werken uitgevoerd:


* Het afronden van de reconstructie in het zuidelijke gedeelte.
* Het aanleggen van de kruising Rochussenlaan - Markt - Lambertusstraat.

* Het aanbrengen van de oost-west oversteken voor voetgangers en fietsers op de gehele Markt.

* Het herstellen van opgelopen schades aan de bestrating in het gebied tussen spoorlijn en Oude Bredaseweg.

Tijdens de bouwvakvakantie is de Markt open voor alle verkeer. Na de bouwvakvakantie (op maandag 16 augustus a.s.) wordt echter de kruising Oude Bredaseweg - Markt - Roosendaalseweg onder handen genomen. Vanwege de afsluiting van deze kruising is de Markt dan niet toegankelijk voor het doorgaande verkeer. Alle panden zijn tijdens dat werk wel bereikbaar via de noordkant.

Deel: ' Wegwerkzaamheden in Etten-Leur '
Lees ook