Provincie Flevoland

PERSBERICHTEN

NUMMER: 99-155
DATUM: 18 november 1999

Wegwerkzaamheden van start

In het kader van het onder-houdsprogramma 'provinciale wegen 1999' worden de wegdekken van de Biddingringweg tussen de Swifterweg en de Kubbeweg en de Hanzeweg tussen de parkeerplaats tegenover het asielzoekerscentrum Dronten en de provincie-/gemeentegrens aan de 'oude landzijde' van de Roggebotsluis dit jaar nog vernieuwd. In overleg met de aannemer die de projecten gaat uitvoeren (de combinatie Van Gelder B.V./H.W.Z.) is de uitvoerings-periode van de Biddingringweg vastgesteld op woensdag 17 november tot en met zaterdag 4 december a.s. De werkzaamheden op het gedeelte van de Hanzeweg zullen worden uitgevoerd in de nachten (22.00 uur tot 6.00 uur) van maandag
22 november op dinsdag 23 november; dinsdag 23 november op woensdag 24 november en woens-dag 24 november op donderdag 25 november a.s.. Uiteraard zijn deze data onder voorbehoud van werkbare weersomstandigheden. Tijdens de uitvoering van deze werkzaamheden wordt het gedeelte Biddingringweg en het gedeelte Hanzeweg afgesloten voor het doorgaande wegverkeer. De Biddingringweg zal worden afgesloten tussen de Swifterweg en de Hoekwantweg. Het verkeer komend uit de richting Dronten en gaand in de richting Harderwijk/Zeewolde zal gedurende de afsluiting door middel van borden worden omgeleid via de Baan, de Oldebroekerweg, de Bremerbergweg en de Harderdijk/Harderbosweg. Het verkeer komend uit de richting Harderwijk/Zeewolde met bestemming Dronten zal evenzo worden omgeleid via de Larserweg, de Rietweg en de Swifterweg. Het Biddingringpad wordt ook afgesloten voor het doorgaande wegverkeer, maar blijft wel toegankelijk voor het brom-/fietsverkeer en bestemmingsverkeer. De Hanzeweg wordt afgesloten tussen de Reveweg en de provincie-/gemeentegrens. Ook hier wordt doorgaande wegverkeer door middel van borden omgeleid. Verkeer vanuit Flevoland met bestemming regio Kampen/-Zwolle en omgekeerd zal worden omgeleid via Elburg. Gezien de importantie van deze wegverbinding en de toch niet geringe omrijafstand worden tot in de wijde omgeving van de plaats van de werkzaamheden borden geplaatst waarop de afsluiting van het weggedeelte zal worden aangegeven. Dit om de overlast en de omrijafstand zo beperkt mogelijk te houden. Zo zullen op het 'oude land' o.a. borden worden geplaatst langs de A28 en langs de A50 nabij knooppunt Hattemmerbroek, langs de N50 nabij Emmeloord/Ens en nabij Kampen. Ook worden borden geplaatst langs alle wegen uitkomend op de Europa Allee in Kampen. In Flevoland zullen borden worden geplaatst langs de A6 nabij Lelystad en op de kruispunten Dronterringweg/Hanzeweg/Biddingringweg, Elburgerweg/Biddingringweg en Elburgerweg/ Spijkweg/Drontermeerdijk.

Deel: ' Wegwerkzaamheden in Flevoland '
Lees ook