Gemeente Steenbergen


Diverse mededelingen

Wegwerkzaamheden Kruisland, Langeweg

Als onderdeel van de aanleg van het fietspad tussen Steenbergen en Kruisland is gestart met de werkzaamheden op de Langeweg in de bebouwde kom van Kruisland. De Langeweg wordt hiervoor ter hoogte van de Markt voor doorgaand verkeer afgesloten.
Het verkeer tussen Steenbergen en Roosendaal / Oud Gastel wordt met bebording omgeleid.
De werkzaamheden zullen tot november duren.

---

Informatiebijeenkomst Dynamische SnelheidsInformatie Steenbergen
Op dinsdag 25 september 2001 start de Provincie Noord-Brabant een proef met een nieuw instrument om de verkeersveiligheid in de Franseweg, Burgemeester Van Loonstraat en Zeelandweg-oost te verbeteren. Wilt u hier meer van weten? U bent van harte welkom op de informatiebijeenkomst over het pilotproject 'Dynamische SnelheidsInformatie (DSI)' die de Provincie die avond samen met uw gemeente heeft georganiseerd. De informatiebijeenkomst wordt gehouden in de burgerzaal van het gemeentehuis, Westdam 22, Steenbergen.

Wat is DSI?
DSI is een nieuwe techniek, die naast de doorstroming van verkeer vooral de verkeersveiligheid kan verbeteren. Het systeem confronteert de weggebruiker direct met zijn snelheid. De gemeenten Steenbergen en Alphen-Chaam hebben vanaf eind september de Nederlandse primeur met dit systeem dat actuele informatie verschaft over de rijsnelheid van de individuele weggebruiker. Wel staan er borden langs de weg met de mededeling 'u rijdt te snel'. Deze borden laten weliswaar zien dat de snelheid wordt overschreden, maar geven géén informatie over de hoogte van de rijsnelheid. DSI is dus uitdrukkelijk geen handhavinginstrument als de vermaarde 'flitspalen'.

Programma
19.30 uur welkom door wethouder A.G.M. IJzermans. 19.40 uur toelichting op het systeem plus video door mevrouw ir. A. van der Elst van de firma Advin.
20.05 uur toelichting door Brabants gedeputeerde voor verkeer, drs. P. van Vugt.
20.15 uur vragenronde.
20.30 uur demonstratie + opening systeem op locatie. 21.00 uur afsluiting.

---

Hoorzittingen

Commissie Bezwaar- en Beroepschriften
Op woensdag 26 september 2001 houdt de commissie voor de behandeling van bezwaar- en beroepschriften voor de gemeente Steenbergen een hoorzitting in vergaderkamer 21 van het stadskantoor aan de Westdam 22 te Steenbergen. Op de agenda staan de volgende bezwaarschriften.

van 09.00 uur tot 09.30 uur
De heren H. Baptist en M. Koen tegen het fictieve besluit van burgemeester en wethouders om niet handhavend op te treden jegens de heer Nouws, zulks vanwege vermeende niet naleving van de voorschriften verbonden aan de hem op 26 januari 1995 op basis van de wet milieubeheer verleende vergunning voor een varkensstal.

van 09.30 uur tot 10.00 uur
De heren Luijsterburg, Spanos en Hu tegen het besluit van de raad van Steenbergen tot vaststelling van een voorbereidingsbesluit tot wijziging van het bestemmingsplan Charitas 1976 ten behoeve van de bouw van seniorenwoningen aan de Kleine Kerkstraat te Steenbergen.

van 10.00 uur tot 10.30 uur
De heer mr J.R. Zange tegen het besluit van burgemeester en wethouders om de heer J.W. van Toorn bouwvergunning te verlenen voor het bouwen van een woning aan de Moerstraat 3 te Kruisland.

De indieners van de bezwaarschriften maar ook andere belanghebbenden worden in de gelegenheid gesteld zich tijdens deze hoorzitting te doen horen. Het bezwaarschrift en eventuele verdere op de zaak betrekking hebbende stukken liggen voor de indieners en andere belanghebbenden vanaf heden ter inzage op het gemeentehuis.

Voor nadere informatie kan men terecht bij de secretaris van de commissie.

---

Op 1 oktober nieuw paspoort en identiteitskaart

Op tijd naar de gemeente voor een paspoort of Identiteitskaart Vanaf 1 oktober 2001 is er een nieuw paspoort en een nieuwe identiteitskaart.
Tegelijk veranderen de regels voor het aanvragen van een nieuw reisdocument en het bijschrijven van kinderen. Het is belangrijk dat men op tijd naar de gemeente gaat.

Na 5 werkdagen (een week) terug om reisdocument op te halen De nieuwe reisdocumenten worden met het oog op een betere beveiliging op een centrale plaats in Nederland van ieders persoonlijke gegevens voorzien.
Daarom krijgt men een paspoort of identiteitskaart niet meteen mee, maar kan het in de gemeente Steenbergen na 5 werkdagen (een week) worden opgehaald.
Bij het aanvragen moet het huidige reisdocument en één recente, professionele pasfoto worden overlegd. De pasfoto moet recht van voren zijn genomen, dus niet van opzij.

Kinderen bijschrijven - kind en pasfoto mee
Kinderen van elke leeftijd mogen een eigen paspoort hebben. Tot en met vijftien jaar kan een kind ook worden bijgeschreven in het paspoort van de ouder. Om de identiteit van het kind vast te stellen moet voortaan het kind bij de aanvraag aanwezig zijn en moet een pasfoto van het kind worden meegenomen. Ook voor het bijschrijven van kinderen geldt voortaan een wachttijd van 5 werkdagen (een week). De pasfoto van het kind moet eveneens recht van voren zijn genomen. Het kind hoeft niet mee om het paspoort met bijschrijving op te halen.
Spoedprocedure
Indien men sneller over een paspoort, identiteitskaart of bijschrijving moet kunnen beschikken, kan in bepaalde situaties gebruik worden gemaakt van de spoedprocedure.

Normaal gesproken kan het document dan de eerstvolgende werkdag worden opgehaald.

Aan de spoedprocedure zijn wel extra kosten f 73,55 per aanvraag verbonden.
In de eerste week van oktober kan geen beroep worden gedaan op de spoedprocedure.

Meer informatie
Voor vragen kan men terecht op www.paspoortinformatie.nl of bij de afdeling Bevolking.

---

Nieuwe gemeentegids en stadsplattegrond

Mocht u de gids dan wel de plattegrond nog niet ontvangen hebben, dan kunt u een gids en plattegrond afhalen bij de receptie in het stadhuis, Kaaistraat 47.

---Nog ongeveer 100 dagen en we betalen met euros. Dan is het over met de gulden, de mark of de franc. Het zal even wennen zijn. Maar ook wel weer gemakkelijk bij vakantie in het buitenland. En geen wisselkoersen meer. We rekenen een brood in Spanje of Oostenrijk met dezelfde munt af als in Nederland.

De landen die na 1 januari 2002 met de euro meedoen, zijn: Duitsland, Ierland, Nederland, Griekenland, Finland, Luxemburg, Oostenrijk, Frankrijk, België, Italië, Portugal, Spanje. De eerste letters van deze landen vormen drie wonderlijke woorden: DING FLOF BIPS. Met dat ezelsbruggetje is gemakkelijk te onthouden waar we met de euro terechtkunnen.

Een stukje geschiedenis
De euro is een gevolg van langdurige internationale samenwerking in Europa. Die begon al in 1952 met de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal (EGKS). In die tijd ontstond ook de Benelux (België, Nederland, Luxemburg). In 1957 volgde de Europees Economische Gemeenschap (EEG), waarvan behalve de Beneluxlanden ook Frankrijk, Duitsland en Italië lid waren. In 1973 sloten Groot-Brittannië, Ierland en Denemarken zich aan. In de jaren 80 ook Griekenland, Spanje en Portugal. In 1993 veranderde de naam Europese Gemeenschap (EG) in Europese Unie (EU). Toen werden ook Finland, Zweden en Oostenrijk lid. Van deze 15 EU-landen doen er nu 12 mee aan de euro. Groot-Brittannië, Denemarken en Zweden houden (nog) hun eigen munt. Het zal wel even wennen zijn, ja. Maar straks zijn er meer Europeanen die dagelijks hun euro gebruiken, dan Amerikanen hun dollar.

Wanneer gaan we met euros betalen?
De overgang van gulden naar euro kent een paar belangrijke data. De belangrijkste voor onze portemonnee is 1 januari 2002. Vanaf die dag is de euro ons 'wettig betaalmiddel'.

Tussen 1 januari en 28 januari 2002 kunnen we met guldens of euros betalen, maar krijgen we als wisselgeld alleen nog euros terug. Om ons alvast te laten wennen, worden prijzen steeds vaker in euros én in guldens vermeld. Op onze bank- en girorekeningen gebeurt dat al een jaar. En vanaf 1 juli moeten alle producten in de winkels dubbel geprijsd zijn.

Hoelang blijven guldens nog geldig?
Na 28 januari 2002 kunnen we alleen nog met euros betalen. Tot 1 april 2002 kunnen we guldens gratis wisselen (of storten) bij een bank waar we een eigen rekening hebben. Tussen 1 april 2002 en 1 januari 2003 kunnen we nog wel guldens voor euros storten of wisselen, maar moeten we daar provisie voor betalen. Wie na 1 januari 2003 nog guldens heeft, moet naar een filiaal van de Nederlandse Bank. Dat kan tot 1 januari 2

Zoekwoorden:

Deel: ' Wegwerkzaamheden Langeweg tussen Kruisland en Steenbergen '
Lees ook