Provincie Drenthe

Wegwerkzaamheden langs Drentsche Hoofdvaart

Assen, 18 juli 2001
Persberichtnummer 01-070Op 20 augustus begint aannemer Koop Tjuchem BV in opdracht van de provincie Drenthe met de aanleg van verkeersremmende maatregelen op de provinciale weg N371 bij Uffelte en Havelte en de N855 bij Dieverbrug.
Daardoor ontstaat een aantal stremmingen en krijgt het verkeer te maken met omleidingen.

Uffelte

Tussen de 1e Uffelterbrug en 2e Uffelterbrug wordt de weg versmald van ca. 7,50 meter naar 6,30 meter. In het wegdek worden 2 drempels nabij de 1e Uffelterbrug aangebracht. Ook bij de 1e Uffelterbrug wordt over een lengte van ongeveer 150 meter het fietspad enigszins verlegd.

Havelte

Bij de Havelterbrug komt een plateau om de snelheid van het verkeer terug te dringen en wordt de linksafstrook verwijderd. Ook de kruising met de Dorpsstraat wordt aangepast. Tegelijkertijd krijgt het hele wegvak tussen de 2e Uffelterbrug en de Boskampbrug een nieuwe asfaltlaag.

Voor de maatregelen bij Havelte en Uffelte zal het hele wegvak tussen de 1e Uffelterbrug en de Boskampsbrug vanaf 6 september 2001 afhankelijk van de weersomstandigheden gedurende tien werkdagen worden afgesloten.

Dieverbrug

Op de N855 (Spier-Dwingeloo-Vledder) die de N371 kruist wordt in Dieverbrug een plateau aangelegd direct na de afslag vanaf de Drentsche Hoofdvaart richting Diever. Ook wordt hier de berm tussen de weg en het fietspad aangepast. Dit betekent minder verharding en meer groen.

Voor de werkzaamheden in Dieverbrug is de weg op 2 en 3 oktober 2001 afgesloten.Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Stafgroep Communicatie van de provincie, telefoonnummer (0592) 365265, faxnummer (0592) 357188
E-mail: communicatie@drenthe.nl

Zoekwoorden:

Deel: ' Wegwerkzaamheden langs Drentsche Hoofdvaart '
Lees ook