Provincie Drenthe

Wegwerkzaamheden N386, gedeelte Vries - BunneIn de periode vanaf 1 september tot en met 31 december 2001 voert de provincie werkzaamheden uit aan de weg N386, gedeelte Vries-Bunne. In verband hiermee moet rekening worden gehouden met enkele tijdelijke verkeersmaatregelen. De maatregelen kunnen bestaan uit inhaalverboden, gewijzigde maximumsnelheden, de instelling van eenrichtingsverkeer, regeling van het verkeer met verkeers-lichten en geslotenverklaringen. De volgende onderhouds- en reconstructiewerken worden uitgevoerd:
* het aanbrengen van een nieuwe deklaag op het weggedeelte tussen Vries en Donderen

* het aanbrengen van een afremslinger ter plaatse van de zuidoostelijke bebouwde komgrens van Donderen
* het reconstrueren van de kruising N386/Oosterstraat/Dorpsweg te Donderen

* het reconstrueren van de aansluiting van de Norgerweg op de N386 te Donderen

* het aanleggen van een rotonde op de kruising N386/Bunnerveenseweg/Burchtweg ter hoogte van Bunne

Het werk zal in fases worden uitgevoerd. De wegvakken, waarop de werkzaamheden worden uitge-voerd, kunnen gedurende de uitvoering van het werk worden afgesloten voor het verkeer. Omleidings-routes worden met borden aangegeven.
De maatregelen zijn van kracht gedurende de periode dat de desbetreffende borden en/of lichten zijn geplaatst, al naar gelang dat voor de uitvoering van het werk zal zijn vereist.

Voor meer informatie kunt u de website www.n386.nl raadplegen; ook kunt u terecht bij de heer ing. M.J.M. Tempels van de Productgroep Civiele Techniek, telefoonnummer (0592) 365495.Deel: ' Wegwerkzaamheden N386, gedeelte Vries - Bunne '
Lees ook