Provincie Limburg

WEGWERKZAAMHEDEN PROVINCIALE WEG N554 HORST-WANSSUM

Maastricht, 3 april 2000

WEGWERKZAAMHEDEN PROVINCIALE WEG N554 HORST-WANSSUM

In het weekend van 7 tot en met 9 april aanstaande zullen wegwerkzaamheden worden uitgevoerd aan de spoorwegovergang bij de kruising van de spoorlijn Venlo-Nijmegen met de provinciale weg N554 Horst-Wanssum in Tienray. Aanleiding voor de werkzaamheden is het aanbrengen van een nieuwe overwegbeveiliging, waarbij tevens de langs de N554 gelegen fietspaden worden doorgetrokken tot over de overweg. Voor het fietsverkeer worden aparte overwegbomen geïnstalleerd. Door NS Railinfrabeheer wordt van deze gelegenheid gebruik gemaakt om gelijktijdig de bestaande overwegconstructie compleet te vervangen door een nieuwe onderhoudsarme die bestaat uit geprefabriceerde betonelementen.

Om de overlast voor het wegverkeer zoveel mogelijk te beperken worden gelijktijdig de aan de overweg aansluitende wegenwerken uitgevoerd. Met als belangrijkste onderdelen het doortrekken van de fietspaden tot over de overweg en het vervangen van de klinkerverharding van de rijbaan, aan weerszijden van de overweg, door een asfaltverharding. De spoorwegwerken worden uitgevoerd in opdracht van NS Rail-infrabeheer, terwijl de provincie Limburg verantwoordelijk is voor de wegenwerken.

Tijdens de uitvoering van het werk zal geen doorgaand verkeer op de N554 tussen Horst en Tienray mogelijk zijn. Ook voor fietsers en voetgangers zal de overweg zijn afgesloten. De afsluiting gaat in op donderdag 6 april om 20.00 uur en zal duren tot maandag 10 april om 07.00 uur. Verschillende omleidingsroutes worden met borden aangegeven.

Deel: ' Wegwerkzaamheden provinciale weg n554 Horst-Wanssum '
Lees ook