Provincie Drenthe

Wegwerkzaamheden bij Donderen van start

Assen, 16 augustus 2001
Persberichtnummer 01-075In de week van 27 augustus begint aannemer Gruno Wegenbouw b.v. uit Groningen in opdracht van de provincie Drenthe met de aangekondigde opknapbeurt van de provinciale weg N386 tussen Vries en Donderen. Daarvoor wordt de weg afgesloten tot het eind van dit jaar. Het verkeer wordt omgeleid over Yde langs de Groningerstraat en de Norgerweg. Als de aansluiting van de Norgerweg op de N386 aan de beurt is, moet het verkeer via Yde en Bunne. Het verloop van de werkzaamheden is te volgen op de website www.N386.nl.

Tijdens de werkzaamheden wordt het wegdek tussen Donderen en Vries vernieuwd en krijgt het dorp Donderen een andere uitstraling. De kruising met de Oosterstraat/Dorpstraat komt ongeveer 50 centimeter lager te liggen dan nu het geval is. Daarmee deelt de weg het dorp niet meer zo nadrukkelijk in tweeën en lijkt het meer een eenheid. Ook komen op de kruising middengeleiders waar fietsers en voetgangers een tussenstop kunnen maken bij het oversteken. Daardoor - en door de snelheidsremmende werking van de middengeleiders - verbetert de veiligheid op het kruispunt. Bij de komgrens aan de zuidoostkant van Donderen wordt de weg met een slinger aangelegd om ook daar al de snelheid uit het verkeer te halen.

Op het kruispunt met de weg Lieveren-Bunne wordt een rotonde aangelegd. Langs de N386 wordt ten tijde van die werkzaamheden een noodweg aangelegd.

Bij de werkzaamheden werkt de provincie samen met de gemeente Tynaarlo. Als de werkzaamheden aan de provinciale weg zijn afgerond, begint de aannemer in het voorjaar van 2002 aan de gemeentelijke Norgerweg tussen Donderen en Yde. In deze weg komen drempels bij bijna alle aansluitingen en wordt een maximale snelheid van 60 km per uur ingesteld. Het wegvak krijgt aan beide zijden rode stroken zodat duidelijk wordt dat er ook fietsverkeer op de weg kan zijn. De middenstreep op de weg verdwijnt.Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Stafgroep Communicatie van de provincie, telefoonnummer (0592) 365265, faxnummer (0592) 357188
E-mail: communicatie@drenthe.nl

Deel: ' Wegwerkzaamheden provinciale weg Vries - Donderen in Drenthe '
Lees ook