Provincie Limburg

Wegwerkzaamheden rijksweg te Velden


182/99

Maastricht, 5 november 1999

WEGWERKZAAMHEDEN RIJKSWEG TE VELDEN

Sinds eind augustus wordt in Velden gewerkt aan de reconstructie van de provinciale weg Venlo-Nijmegen N271, plaatselijk bekend als de Rijksweg. Aan de oostkant van de weg worden nu nieuwe rioleringen gelegd. Daarna wordt aan die kant een fietspad aangelegd. In verband met deze werkzaamheden gelden de volgende verkeersmaatregelen:


- van 22 november tot en met 4 december: afsluiting voor alle verkeer in beide richtingen;


- tot en met 21 november en van 5 tot en met 24 december: ernstige verkeershinder door gedeeltelijke stremming, afsluiting voor vrachtverkeer en snelheidsbeperking;


- vanaf 8 november: controles door de politie.

De concrete maatregelen per periode zijn als volgt:


22 november - 4 december: afsluiting voor alle verkeer Van 22 november tot en met 4 december is de weg voor alle verkeer in beide richtingen afgesloten. Snelverkeer wordt omgeleid via de autosnelwegen A67 en A73 en de provinciale weg N270. Verkeer met bestemming Velden wordt ter plaatse omgeleid. Op deze omleidingsroute voert de politie snelheidscontroles uit. In deze periode worden aan één kant van de weg trottoirbanden en goten aangelegd. Ook worden er vluchtheuvels en nieuw asfalt aangebracht.

Tot en met 21 november én 5 - 24 december: gedeeltelijke stremming

Vrachtverkeer Het wegvak N271 is ter hoogte van Velden voor alle vrachtverkeer afgesloten. Het vrachtverkeer wordt omgeleid via de autosnelwegen A67, A73 en de provinciale weg N270. Vrachtverkeer met bestemming Velden kan wel gebruik maken van de N271. De politie controleert vrachtauto's of die daadwerkelijk in Velden moeten zijn.

Doorgaand verkeer Voor het doorgaande verkeer op de route Venlo-Gennep v.v. is de N271 in Velden gedeeltelijk gestremd. Er is ernstige verkeershinder. De aanbevolen omleidingsroute loopt via de A67, de A73 en de N270.

Plaatselijk verkeer Voor plaatselijk verkeer geldt een verkeersregeling met gedeelteljke afsluiting en een snelheidsbeperking tot 30 km. per uur. Een meting door de politie heeft aangetoond dat ruim 90% van de automobilisten deze snelheidsbeperking overtreedt. Daarom voert de politie vanaf 8 november op verschillende tijden snelheidscontroles uit.

Deel: ' Wegwerkzaamheden rijksweg te Velden '
Lees ook