Provincie Limburg

Wegwerkzaamheden Urmond


84/99

Maastricht, 3 juni 1999

WEGWERKZAAMHEDEN URMOND
Van 7 juni tot 23 juni wordt gewerkt aan maatregelen op de Urmonderbaan in Stein die de doorstroming van de Interliner zullen bevorderen. Omdat het afgelopen jaar de Interliner 420 (Sittard Maastricht-Aken) veel hinder had van de verkeersdrukte op de Urmonderbaan zijn deze wegwerkzaamheden nodig. Door deze maatregelen zal de Interliner weer beter volgens de dienstregeling gaan rijden.

Op het kruispunt Urmonderbaan / Einighauserweg is reeds een van de maatregelen voltooid. Hier is reeds het detectiesysteem aangebracht dat ervoor zorgt dat een verkeerslicht de bus ziet aankomen en deze niet voor rood licht hoeft te wachten. De werkzaamheden die dit jaar worden uitgevoerd omvatten het vervangen van de verkeers-lichten op de kruispunten Urmond / A2 en Urmonderbaan / Postbaan / Ingang DSM Noord. Verder worden er wegbouwkundige aanpassingen van de Nieuwe Postbaan, ter hoogte van de zuidwestelijke oprit naar de A2 richting Maastricht gemaakt.

De werkzaamheden aan de verkeerslichten zullen beginnen op 7 juni en er wordt alleen gewerkt buiten de spitsuren. Dit gebeurt om het verkeer minder te hinderen. Deze werkzaamheden zullen duren tot
23 juni. De aanpassing van de Nieuwe Postbaan zal worden uitgevoerd in de week van 14 tot en met 18 juni. Hiervoor is het nodig de toegang voor het verkeer vanuit Stein en Urmond naar de A2, richting Maastricht, gedurende die 5 dagen af te sluiten. Het verkeer naar de A2 zal worden verwezen via de oprit Elsloo. De wegwerkzaamheden worden uitgevoerd in opdracht van de provincie Limburg.

Er wordt een detectiesysteem voor de bus aangelegd op de kruispunten Urmonderbaan / Oude Postbaan en Urmonderbaan / Nieuwe Postbaan / A2. Verder wordt er op de Nieuwe Postbaan in de richting van Sittard een busstrook aangelegd. Volgend jaar zal er begonnen worden aan de overige kruispunten op de Urmonderbaan en de Bergerweg. Vanaf dat moment kan de Interliner nagenoeg zonder vertraging het traject van Urmond naar Sittard rijden waardoor de dienstregeling nog beter kan worden gehaald.

Deel: ' Wegwerkzaamheden Urmond '
Lees ook