Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Wegwijzer voor resultaatgerichte kwaliteitsontwikkeling van de documenthuishouding

28 januari 2003

De wegwijzer biedt een methode om kwaliteitsontwikkeling in de informatievoorziening van de verschillende ministeries te begeleiden. In de methode voor kwaliteitsontwikkeling speelt de auditor een zeer belangrijke rol. Hoe de auditor zich in het kwaliteitstraject binnen de informatievoorziening het beste kan opstellen, welke activiteiten hij moet uitvoeren en ondersteunen, hoe anderen hiermee omgegaan zijn en welke hulpmiddelenen hiervoor gebruikt zijn, zijn vragen waarop dit boekje antwoord geeft.


---
© Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties - 29 januari 2003

Zoekwoorden:

Deel: ' Wegwijzer voor kwaliteitsontwikkeling van de documenthuishouding '
Lees ook