Centrale Raad van Beroep Utrecht

Weigering bijstand na terugvordering voorschotten WW-uitkering.
Bron: Centrale Raad van Beroep Utrecht

Datum actualiteit: 6-06-2002

Betrokkene kreeg na ontslag op staande voet voorschotten op de WW-uitkering. Deze voorschotten werden later teruggevorderd, waarna betrokkene een bijstandsuitkering aanvroeg over deze periode. Deze werd geweigerd omdat betrokkene over deze periode middelen heeft gehad om in de noodzakelijke kosten van het bestaan te voorzien. Naar het oordeel van de Raad is deze weigering terecht. De omstandigheid dat naderhand een terugbetalingsverplichting is ontstaan jegens het Lisv brengt naar het oordeel van de Raad niet mee dat het karakter van de aan appellant destijds uitbetaalde voorschotten achteraf anders dient te worden beoordeeld.

Ga naar betreffende uitspraak met nummer: AE3704
(Zie het originele bericht)

Zoekwoorden:

Deel: ' Weigering bijstand na terugvordering voorschotten WW-uitkering '
Lees ook