Gemeente Eindhoven


Persbericht: 21 april 1999, no. 28.

Uitspraak arrondissementsrechtbank 's Hertogenbosch

Weigering toestemming kooigevecht terecht

Het beroep van de Stichting Superfight Promotions tegen het besluit van de burgemeester van Eindhoven geen toestemming te geven voor het houden van een kooigevecht is ongegrond. De arrondissementsrechtbank te 's Hertogenbosch deed die uitspraak op woensdag 14 april 1999.

De rechtbank oordeelde dat de burgmeester zijn weigering in redelijkheid heeft gegrond op de zedelijkheid, en op de veiligheid en gezondheid van personen. De rechtbank meende dat de invulling die de burgemeester aan het begrip zedelijkheid heeft gegeven niet onbegrijpelijk is, omdat de minimale regels die aan het kooigevecht zijn verbonden een exponent zijn van de verruwing van de maatschappij. Ook oordeelde de rechtbank dat de burgemeester op goede gronden het standpunt huldigt dat het ook de taak van de lagere overheid is om te waken over de veiligheid en gezondheid van personen, ook al nemen die personen vrijwillig deel aan de kooigevechten.

Verder meende de rechtbank dat de burgemeester niet, zoals de Stichting Superfight Promotions stelde, in strijd met het gelijkheidsbeginsel heeft gehandeld. Want het optreden van Rockbitch met muziek, sex en porno, waarvoor de burgemeester wel toestemming gaf, is volgens de rechtbank iets anders dan een kooigevecht. Ook een vergelijking met risicowedstrijden in de voetbalcompetitie gaat niet op omdat het geweld bij deze wedstrijden niet het voornaamste element is, zoals dat bij kooigevechten wel het geval is.

Deel: ' Weigering toestemming kooigevecht Eindhoven terecht '
Lees ook