Persinformatie Duits Verkeersburo: Augustus 1999

Weimars Liszt-monument gerestaureerd

Na omvangrijke restauratie- en conservatiewerkzaamheden is in Weimar, de Europese Culturele Hoofdstad van 1999, het grote Franz Liszt-monument opnieuw officieel onthuld. Er is sinds 1998 aan het meer dan levensgrote beeld van de componist gewerkt om de door weers- en ongunstige milieu-invloeden ontstane schade te repareren.

Het in 1902 door de Duitse beeldhouwer Hermann Hahn ontworpen standbeeld in het Ilmpark van Weimar wordt beschouwd als een van de belangrijkste voorbeelden van beeldhouwkunst uit de tijd van de Jugendstil.

Franz Liszt heeft van 1848 tot zijn dood in 1886 met tussenpozen in Weimar gewerkt.

Deel: ' Weimars Liszt-monument gerestaureerd '
Lees ook