CBS

Weinig handel met Oceanië

Vorig jaar importeerde Nederland voor ruim 1,1 miljard gulden aan goederen uit Oceanië. Dit bedrag ligt in dezelfde orde van grootte als de invoer uit bijvoorbeeld Argentinië en Tsjechië. Driekwart van de invoer komt uit Australië, 18% uit Nieuw-Zeeland en de overige 8% uit de talrijke andere eilanden van Oceanië.

Uit Oceanië komt vooral steenkool en allerlei niet-eetbare grondstoffen. Daaronder vallen zulke uiteenlopende zaken als ruwe plantaardige producten, ertsen, oliehoudende zaden en wol en haar. Het gros komt uit Australië.

Australië is goed voor ongeveer 45% van de Nederlandse invoer van wol en haar. Van de steenkool, ijzererts en andere ertsen die Nederland importeert, komt ongeveer 10% uit Australië. Twintig jaar geleden maakte steenkool bijna de helft uit van de import uit Australië. Nu is dat omstreeks een kwart.

Uit Nieuw-Zeeland voert Nederland vooral voedingsmiddelen in. Producten van land- en tuinbouw en veeteelt beslaan ruim 70% van de totale invoer.

Vanuit de eilanden van Oceanië importeert Nederland voor een bedrag van 89 miljoen gulden. Deze landen zijn daarmee voor Nederland geen handelspartner van belang. Meer dan de helft van de invoer - ter waarde van 50 miljoen gulden - bestaat uit plantaardige oliën en vetten. Op de totale Nederlandse import van oliën en vetten is echter de invoer uit de eilanden van Oceanië te verwaarlozen.

Machines en chemische producten

De export naar Oceanië bedraagt ruim 1,5 miljard gulden. Dit komt ongeveer overeen met de uitvoer naar landen als Tsjechië, Hongkong en Singapore. Ongeveer 80% gaat naar Australië, 13% naar Nieuw-Zeeland en de resterende 7% naar de overige eilanden van Oceanië.

Bijna 40% van de uitvoer naar Oceanië betreft machines en vervoermaterieel. Verder exporteert Nederland daarheen veel chemische producten en - naar Australië en Nieuw-Zeeland - opvallend veel geneesmiddelen.

Tussen 1978 en 1998 is het aandeel van machines en vervoermaterieel in de totale export naar Australië afgenomen van ruim 40% naar ruim 30%. Het aandeel van chemische producten is toegenomen. Op het geheel van de uitvoer van deze producten stelt de export naar Oceanië echter weinig voor.

Jos Smeets

Deel: ' Weinig handel met Oceanië '
Lees ook