Millennium Platform

Weinig last van 9/9/1999

Naar verwachting zullen op 9 september a.s. geen grote millenniumproblemen ontstaan.
9 September (9/9/99) hoort thuis in het rijtje met datums die mogelijk problemen opleveren. Dit komt omdat sommige programmeurs, met name in de oudere programmeertalen als bijvoorbeeld COBOL, het getal 9999 hebben gebruikt als een soort restgetal om aan te geven dat er iets met dat datumveld aan de hand was. Het is mogelijk dat de computer de datum 9 september 1999 verkeerd interpreteert en dat hij vervolgens onvoorspelbaar reageert.

Toch verwacht men (internationaal) geen grote problemen op 9 september a.s. en wel om de volgende redenen:


-

het toepassen van 9999 als programmeercode was geen algemeen gebruik,


-

in de computerprogramma's zal de datum 9 september worden aangeduid als 09-09-1999 of 990909 en niet als 9999,


-

de meeste Y2K tests controleren ook dit probleem,


-

er zijn weinig of geen problemen geweest met data waarop men eerder ook problemen verwachtte (01-01-1999 en 09-04-1999).

Een en ander blijkt uit een brief van B. W. McConnell, director of the International Y2K Cooperation Center, die hij onlangs schreef aan de nationale millennium coördinatoren.

Veel organisaties in Nederland hebben 9 september gekozen om Y2K tests uit te voeren. Eén van de redenen is dat 090999 in een aantal (administratieve) systemen is gebruikt als 'parkeerdatum'. Bijvoorbeeld voor situaties waarin het systeem een datum eiste maar er nog geen datum bekend was.

Deel: ' Weinig last van 9-9-1999 '
Lees ook